OSP Trzebielino
Obchody Dnia Strażaka

Obchody Dnia Strażaka

Tegoroczne obchody dnia strażaka, rozpoczęły się o godz.17 przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebielinie. Jak co roku, Strażakom w uroczystościach towarzyszyły rodziny, mieszkańcy oraz zaproszeni goście.

          Po złożeniu meldunku, Prezes OSP Trzebielino przywitał przybyłych gości:
asp. sztab. Stefan Pituch - Z-ca Komendanta Powiatowego PSP
Krzysztof Załuska - Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebielino
Tomasz Czechowski - Wójt Gminy Trzebielino
Irena Andrys - Sołtys Sołectwa Trzebielino
Janina Marcula-Kamińska - Sołtys Sołectwa Dolno
ks.Krzysztof Skrzyniarz - proboszcz
Daniel Chwarzyński - radny powiatowy
Wojciech Duda - radny powiatowy

           Gratulacje i życzenia strażakom złożyli zaproszeni goście.Mówili o uznaniu i sympatii jakim cieszą się strażacy w społeczeństwie.Podkreślali jakie zaangażowanie, poświęcenie oraz profesjonalizm wkładają przy realizacji zadań.
            Następnie zostały wręczone medale i odznaczenia dla:
Tadeusz Bodnar - złoty medal za zasługi dla pożarnictwa;
Wojciech Rapita - odznake wzorowego strażaka;
Patryk Omelański - odznake wzorowego strażaka;
Paweł Jabłoński - odznake wzorowego strażaka;

             Sołtysi sołectwa Trzebielino i Dolna przekazały, na ręce prezesa OSP, prezent w postaci kamizelek dowódcy akcji oraz 2 kamizelki kierowania ruchem które zostały zakupione dla OSP przez pana Marcina Andrysa..

Po oficjalnej części, mimo brzydkiej jak co roku pogody, dalsze świętowanie przeniosło sie na plac rekraacyjny przy strażnicy.

Dołącz do nas
Google+