OSP Trzebielino
FLOREK – wsparcie dla OSP

FLOREK – wsparcie dla OSP

FLOREK – wsparcie dla OSP

FLOREK – wsparcie dla OSP

W ramach tegorocznego naboru „FLOREK – wsparcie dla OSP” (edycja 2023) nasza jednostka OSP zrealizowała zadanie pn. „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Koszt kwalifikowany Zadania wyniósł 6.950,88 zł.

W ramach realizowanego Zadania jednostka OSP otrzymała dofinansowanie w formie dotacji dzięki wsparciu MKiS ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 6.950,88 zł.

Zadanie polegało na zakupie następującego sprzętu:
1. Buty specjalne strażackie gumowe– szt. 12

Realizowane Zadanie obejmuje liczbę osób objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa w wysokości 3615 osób.
Więcej informacji nt. instytucji współfinansujących realizację zadania:
MKiŚ: https://www.gov.pl/web/klimat
WFOŚiGW w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl
NFOŚiGW w Gdańsku: https://www.gov.pl/web/nfosigw/

 

Dołącz do nas
Google+