OSP Czarna Dąbrówka
Defibrylator AED JUŻ JEST !!!

Defibrylator AED JUŻ JEST !!!

30 lipca 2013r. w remizie OSP Czarna Dąbrówka odbyło się szkolenie z zakresu obsługi półautomatycznego defibrylatora zewnętrznego...

30 lipca 2013r. w remizie OSP Czarna Dąbrówka odbyło się szkolenie z zakresu obsługi półautomatycznego defibrylatora zewnętrznego. Szkolenie miało na celu zapoznanie się ratowników z zasadami funkcjonowania oraz użytkowanie tego urządzenie, ponieważ jednostka OSP Czarna Dąbrówka jako pierwsza w powiecie bytowskim właśnie otrzymała taki defibrylator na wyposażenie samochodu ratownictwa technicznego. Oprócz standardowego wyposażenie defibrylator posiada elektrody pediatryczne dla dzieci do 8 lat. Strażacy bardzo się cieszą z tego urządzenie, ponieważ w wydatny sposób przyczyni się do poprawy jakości niesionej pomocy , a także umożliwi skuteczniejsze ratowanie ludzi. Z tego miejsca strażacy z OSP Czarna Dąbrówka pragną podziękować wszystkim którzy przyczynili się do zakupu tego urządzania a w szczególności: Panu Wójtowi Janowi Klasie, Sołectwu Czarna Dąbrówka, Sołectwu Rokity, Sołectwu Mikorowo, Sołectwu Bochowo oraz Starostwu Powiatowemu w Bytowie. Więcej www.ospczarnadabrowka.pl.tl

Dołącz do nas
Google+