OSP Gdańsk-Sobieszewo
Zebranie sprawozdawcze za rok 2013 OSP Gdańsk-Sobieszewo

Zebranie sprawozdawcze za rok 2013 OSP Gdańsk-Sobieszewo

W dniu 23 marca 2014 roku w sali szkoleniowej Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk-Sobieszewo przy ulicy Turystycznej 28 w Gdańsku odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki za rok 2013.

W dniu 23 marca 2014 roku w sali szkoleniowej Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk-Sobieszewo przy ulicy Turystycznej 28 w Gdańsku odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki za rok 2013.
Plan zebrania prezentował się następująco:

1. OTWARCIE ZEBRANIA. PRZYWITANIE ZAPROSZONYCH GOŚCI
2. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA, PROTOKÓLANTA ORAZ KOMISJI: MANDATOWEJ, SKRUTACYJNEJ, UCHWAŁ I WNIOSKÓW.
3. PRZYJĘCIE PORZĄDKU ZEBRANIA.
4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OSP W 2013 ROKU – PREZENTACJA
5. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2013
6. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ ZA ROK 2013
7. PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU DZIAŁALNOŚCI NA ROK 2014
8. DYSKUSJA
9 UDZIELENIE ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU OSP ZA OKRES
SPRAWOZDAWCZY
10. PRZYJĘCIE PLANU DZIAŁALNOŚCI NA ROK KOLEJNY
11. WOLNE WNIOSKI / PRZEMÓWIENIA GOŚCI
12. PODJĘCIE UCHWAŁ I PRZYJĘCIE PLANU DO REALIZACJI
13. ZAKOŃCZENIE ZEBRANIA

W czasie zebrania poruszono liczne sprawy bieżące dotyczące działalności jednostki oraz współpracy z Miastem Gdańsk, jednostkami i instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem i kulturą.
Na zebraniu byli przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Państwowej Straży Pożarnej, miejscowej parafii, leśnictwa, lokalnych organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń, klubu HDK i zaprzyjaźnionych mediów.

Dokładny opis już niedługo!

(Zdjęcia i tekst: dh Arkadiusz Kuźmiński)

 

MT

Dołącz do nas
Google+