OSP Gdańsk-Sobieszewo
Rozszczelnienie instalacji amoniaku

Rozszczelnienie instalacji amoniaku

Ćwiczenia z zakresu ratownictwa w przypadku rozszczelnienia instalacji amoniaku i zapoznanie z obiektem w zakładach "LODMOR" w Gdańsku.

W dniu 18 lutego 2014 roku przed południem udaliśmy się jednym zastępem GCBA 5/24 Jelcz 010R na ćwiczenia – zapoznanie z obiektem “LODMOR” w Gdańsku.
Ćwiczenia zostały przeprowadzone wspólnie z JRG-2 PSP Gdańsk-Śródmieście. Zadaniem było zapoznanie się z instalacjami technicznymi zakładu w tym z instalacjami związanymi z obecnym amoniakiem. Zakład produkuje lody oraz jest ogromną chłodnią stąd konieczność używania amoniaku w procesach technologicznych.
Ćwiczenia przebiegły bez zakłóceń.

 

(Zdjęcia i tekst: dh A.Kaczmarek – Prezes OSP)

 

Dołącz do nas
Google+