OSP Jaświły
Uszkodzenie uszczelki na zbiorniku amoniaku

Uszkodzenie uszczelki na zbiorniku amoniaku

w dniu 4 kwietnia 2014 r. w Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej trwa normalny cykl produkcyjny. Około godziny 12.00 z powodu awarii zaworu bezpieczeństwa następuje uszkodzenie uszczelki na zbiorniku amoniaku o pojemności wodnej 3,2 m3.

Ćwiczenia - w dniu 4 kwietnia 2014 r. w Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej trwa normalny cykl produkcyjny. Około godziny 12.00 z powodu awarii zaworu bezpieczeństwa następuje uszkodzenie uszczelki na zbiorniku amoniaku o pojemności wodnej 3,2 m3. W chwili rozszczelnienia w zbiorniku znajduje się około 200 litrów ciekłego amoniaku.
Jeden z pracowników maszynowni chłodniczej w momencie rozszczelnienia przebywał
w pobliżu zbiornika w związku z powyższym na skutek działania gazu na organizm stracił przytomność. Drugi pracownik czując w powietrzu ostry zapach amoniaku, świadomy zagrożenia nie podejmował próby ewakuacji poszkodowanego, udał się do budynku głównego celem powiadomienia Prezesa i ogłoszenia alarmu w zakładzie. Następnie powiadomiona zostaje straż pożarna.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów PSP z JRG Mońki i dokonaniu oceny sytuacji oraz ustaleniu jego charakteru i prognozowanego rozwoju, kierujący akcją ratowniczą z ramienia Państwowej Straży Pożarnej podejmuje decyzję o konieczności zadysponowania dodatkowych sił i środków w postaci zastępów OSP KSRG z terenu powiatu monieckiego /OSP Jaświły, Jasionówka, Knyszyn, Krypno, Goniądz, Trzcianne/ oraz SGRChem z JRG 2 w Białymstoku

Dołącz do nas
Google+