11.07.2010 Przekazanie samochodu strażackiego OSP Miastkowo

Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, przyjął zaproszenie na uroczystość przekazania samochodu strażackiego OSP Miastkowo od Wójta Gminy Lidii Małgorzaty Grzejka i Prezesa OSP w Miastkowie Eugeniusza Ciecierskiego. Na tej uroczystości obecność swoją również potwierdzili: Poseł na Sejm RP Lech A. Kołakowski, Wicestarosta Łomżyński Marek Dworakowski, Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jan Gradkowski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży bryg. Ireneusz Denysiuk, licznie przybyli strażacy i mieszkańcy.

Dowódca uroczystości st. Kapitan Sławomir Mieczkowski złożył meldunek dla Wicewojewody Podlaskiego o rozpoczęciu uroczystości. Po przeglądzie pododdziałów i powitaniu strażaków przez Wicewojewodę Podlaskiego, nastąpiła część oficjalna wraz z przekazaniem samochodu strażackiego. Wójt Gminy Miastkowo, bryg. Jan Gradkowski i Wicewojewoda Podlaski wręczyli akt przekazania i kluczyki Dh Eugeniuszowi Ciecierskiemu Prezesowi Zarządu Gminnego OSP w Miastkowie. Następnie kierowca samochodu uruchomił silnik i włączył sygnały. Poświęcenia auta dokonał ks. Proboszcz Kan. Czesław Dygan. Podczas uroczystości poproszono Wicewojewodę Podlaskiego o wręczenie odznaczeń:

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę Pani Janinie Cwalina,
Złoty Znak Związku otrzymał Dh Edmund Stępnowski.
Zostały również wręczone Odznaki za Wysługę Lat oraz Odznaki Wzorowy Strażak.

Po akcie dekoracji rozpoczęły się przemówienia zaproszonych gości. Podczas swojego wystąpienia Wicewojewoda Podlaski podkreślił:

- Szanowni Państwo, Druhny i Druhowie OSP w Miastkowie zgromadzeni na dzisiejszej uroczystości. Z ogromną przyjemnością przyjąłem od Państwa zaproszenie. Na pewno Państwo znacie doskonale moją osobę, nie jako Wicewojewodę, chociaż zapewne także jako Wicewojewodę ale jako sąsiada, mieszkańca jeszcze do nie dawna gminy Nowogród. Często odwiedzałem tu obecnych druhów, ponieważ pracowałem na terenie Miastkowa w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska oraz w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, a także w samorządzie powiatu łomżyńskiego. Pragnę okazać mój szacunek i uznanie, za to, że od 1926 r. pielęgnujecie tą piękną tradycję OSP i swoją postawą zaświadczacie, że Ochotnicza Straż Pożarna służy lokalnemu społeczeństwu, niosąc pomoc wtedy kiedy zachodzi taka potrzeba. Uczestniczycie w uroczystościach gminnych i kościelnych, za co bardzo serdecznie dziękuję. Nosicie mundur, który jest honorem dla strażaka a jednocześnie darzony ogromnym szacunkiem ze strony społeczeństwa. Gratuluję samochodu, cieszę się, że mogłem współuczestniczyć w całym przedsięwzięciu. Życzę aby ten samochód służył bezpiecznie, a gdy zajdzie taka potrzeba abyście na czas dotarli do zdarzenia, udzielili pomocy i bezpiecznie sami wrócili do domu. Wszystkim odznaczonym gratuluję i mam nadzieję, że jeszcze wielokrotnie będę miał satysfakcję i przyjemność odznaczać tych ludzi, którzy tu funkcjonują i na to zasługują.

Podczas tej uroczystości OSP KSRG Miastkowo otrzymało nowy fabryczny samochód ratowniczo-gaśniczy marki SCANIA z napędem 4x4 i silnikiem 360 KM. Samochód GCBA 5/32 posiada na wyposażeniu zbiornik wodny o pojemności 5000 l wody i 500 l zbiornik na środek pianotwórczy. Wyposażony w maszt teleskopowy z najaśnicami zasilający agregatem prądotwórczym, posiada zamontowaną na przednim zderzaku wyciągarkę linową oraz klimatyzację kabiny kierowcy. Środki finansowe na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki SCANIA P360 pochodziły z budżetu Gminy Miastkowo w wysokości 444.270 zł., z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 220.000 i z dotacji z Komendy Głównej PSP o wartości 150.000 zł. Łączna suma wydana na zakup samochodu wynosiła 814.270 zł.

2010-07-14_10-07_1RWS-7G56-CO6D-LGO3.JPG2010-07-14_10-07_7DFL-ECFM-H64N-0N7P.JPG2010-07-14_10-07_DG48-EFB7-BKXV-LRV3.JPG2010-07-14_10-07_GZ2R-YD3L-ICIO-01RQ.JPG2010-07-14_10-07_TO97-7D9L-I9B7-0BZP.JPG

 

Dołącz do nas
Google+