OSP Klimaszewnica

Walne zebranie sprawozdawcze 2014

Dnia 25.02.2014 r. odbyło się Walne zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimaszewnicy.

Głównym tematem zebrania było rozliczenie pracy i finansów roku 2013 oraz zatwierdzenie planu pracy i planu finansowego na rok bieżący.

Za przybycie w szczególności dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Radziłów, Robertowi Ziemkiewiczowi, Panu Mirosławowi Gądkowi z Urzędu Gminy Radziłów oraz Panu st. kpt. mgr inż. Danielowi Lewczukowi, przedstawicielowi KP PSP w Grajewie.

Dołącz do nas
Google+