HISTORIA OSP Turośń Kościelna


Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Kościelnej powstała w 1926 roku. W lipcu z inicjatywy księdza Józefa Wołejki i Pana Ryszarda Średzińskiego powstał komitet organizacyjny w składzie:

- Średziński Ryszard
- Szewko Piotr
- Łukaszuk Henryk
- Dowgiało Michał
- Kobryn Aleksander
- Kowalczuk Stanisław
- Bondar Józef
- Matwiejczuk Michał
- Matwiejczuk Bolesław
- Kowalczuk Michał
- Szekalski Polikarp
- Kowalczuk Władysław

Cześć ich pamięci!!!

Po zapoznaniu się ze statutem powołano zarząd i rozpoczęto werbunek strażaków. Za zgromadzone fundusze zakupiono ręczną dwucylindrową sikawkę, 25 m węża i 20 hełmów. Jak przystało na nowo zorganizowaną jednostkę dyscyplina strażaków była wzorowa.
3 maja 1934 roku dokonano poświęcenia Domu Strażaka wybudowanego w czynie społecznym przez strażaków i mieszkańców Turośni.
W lipcu 1936 roku obchodzono I jubileusz 10 – lecia istnienia jednostki OSP. Z tej to okazji u sióstr „Szarytek” w Warszawie zakupiony został sztandar.
W 1938 roku rozpoczęto budowę garaży, która została przerwana przez II Wojnę Światową. Garaże ukończono i oddano do użytku dopiero po wojnie.
W 1946 roku za pieniądze uzyskane z działalności kulturalnej, którą prowadzili nauczyciele, Państwo Tokarczykowie zakupiono motopompę, umundurowanie dla sekcji bojowej oraz syrenę ręczną.
W 1956 roku OSP otrzymała samochód bojowy Star 20. Z okazji 40 – lecia istnienia jednostki w 1966 roku Front Jedności Narodów ufundował Sztandar dla OSP w Turośni Kościelnej.
Poprzedni sztandar ze względów politycznych w czasie II wojny światowej i po niej nie mógł oglądać światła dziennego. Przechowywała go żona strażaka Pani Bursa.
W latach następnych strażacy z naszej jednostki gasili pożary, uczestniczyli w uroczystościach państwowych. W 1972 roku OSP otrzymuje bardziej nowoczesny samochód Star 25 z autopompą.
Rok 1976 to jubileusz 50 –lecia jednostki OSP. Z tej okazji zakupiono 20 mundurów wyjściowych. Obchody były bardzo uroczyste.
Lata następne to wypełnianie zadań statutowych oraz organizowanie zabaw tanecznych przynoszących jednostce znaczne dochody.
W roku 1983 za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie został przyznany jednostce samochód Jelcz. Ze względów lokalowych, którymi okazały się zbyt małe garaże został przekazany innej jednostce.
Z tego powodu wybrany został Komitet budowy remizo – świetlicy. W kwietniu 1987 roku ruszyła budowa. Ze względu na ciężkie czasy, które przeżywaliśmy budowa przeciągnęła się do roku 1992.
12 lipca 1992 roku nastąpiło uroczyste otwarcie, w którym uczestniczyły władze wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP oraz Komendy Rejonowej w Łapach, a także goście zaproszeni. Poświęcenia remizy dokonał Ks. Biskup Edward Ozorowski oraz proboszcz parafii w Turośni Kościelnej ks. Eugeniusz Bida.
Lata następne to ciężka praca przy pracach wykończeniowych sali widowiskowej. W czerwcu 1994 roku został przekazany z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku samochód pożarniczy marki „Żuk” z autopompą i jednostka stała się jednostka typu S2.
Do naszych obowiązków należało nie tylko gaszenie pożarów ale i zapobieganie im, udział w szkoleniach oraz zawodach sportowo – pożarniczych. Uczestniczyliśmy aktywnie w życiu Kościoła poprzez udział we wszystkich uroczystościach parafialnych, a jednoczył nas, opiekował się nami oraz wspierał nas duchowo Ks. Alfred Butwiłowski.
Nasza strażnica służy nie tylko naszym druhom ale całej społeczności gminnej. Odbywają się tu wesela, uroczystości gminne, imprezy kulturalne. Nasza jednostka OSP włączona została w 1995 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
W ciągu 80 lat istnienia jednostki funkcję Prezesa pełnili następujący druhowie:

- Średziński Ryszard
- Kobryn Aleksander
- Cisz Piotr
- Siwak Jan
- Bondar Józef
- Bukłaho Feliks
- Guła Zenon
- Dryl tadeusz
- Guła Zenon
- Beszterda Eugeniusz
- Kowalczuk Waldemar
- Juszczuk Artur

Dołącz do nas
Google+