Pierwszy sztandar 14 wrzesień 1947r. / Drugi sztandar 25 maja 1975r.

 

     W dniu 29 czerwca 1945 roku na ogólnym zebraniu OSP w Kalembinie druh Józef Król wystepuje z wnioskiem, by strażacy wraz z całym społeczeństwem wsi ufundowali jednostce sztandar. Wniosek został przyjęty i rozpropagowany. Wszystkie dochody straży postanowiono przeznaczyć na zakup materjałów i detali potrzebnych do jego wykonania. Cała wieś również wniosek przyjęła i zaakceptowała. Na zebraniu w dniu 20 listopada 1946 roku naczelnik Franciszek Błażejowski zaproponował, by wydelegować jedną osobę do Krakowa po materjał i potrzebne akcesoria do sztandaru. Na wniosek Józefa Króla ustalono, by poświęcenie sztandaru odbyło się 14 września 1947 roku

Za wzorową działalność i zasługi dla pożarnictwa w dniu 25 maja 1975 roku jednostka otrzymała nowy sztandar, który w czasie uroczystego przekazania decyzją Zarządu Głównego OSP został udekorowany "Złotym Medalem Korporacyjnym za zasługi dla pożarnictwa" na 80 lecie powstania jednostki, "Złoty Znak Związku" - 12 kwietnia 1994 rok na 100 lecie. Sztandar został odnowiony i poświęcony w Wielką Sobotę 1995r. przez proboszcza ks. Tadeusza Załączkowskiego.

 pierwszy sztandar pierwszy sztandar .

drugi sztandardrugi sztandar

Dołącz do nas
Google+