OSP Kalembina
Zebranie sprawozdawcze 2014

Zebranie sprawozdawcze 2014

W dniu 8.02.2014 o godzinie 18 druhny i druhowie z naszej jednostki zebrali się w Domu Ludowym w Kalembinie na corocznym zebraniu sprawozdawczym podsumowywującym rok ubiegły i prezentującym plany i zamierzenia na 2014 rok

Zebranie sprawozdawcze w roku 2014 otworzył prezes OSP Kalembina - dh Bartosz Zięba. Przywitał zaproszonych gości i przedstawił ich a byli to: Wiesław Lada - dyrektor KRUS w Rzeszowie, młodszy brygadier Marek Rysz - zastępca komendanta powiatowego PSP w Strzyżowie, Tadeusz Przywara - wójt gminy Wiśniowa, Marcin Kut - zastępca wójta gminy Wiśniowa, Zbigniew Miga - przewodniczący Rady Gminy Wiśniowa oraz Mieczysław Hart - sołtys wsi Kalembina. Wybrano przewodniczącego zebrania którym został dh Zdzisław Gruszczyński oraz protokolanta zebrania którym został dh Wawrzonek Jakub. Następnie prezes OSP przedstawił sprawozdanie z działalności OSP, skarbnik - sprawozdanie i projekt planu finansowego, przewodniczący K.R - sprawozdanie Komisji Rewizyjnej a naczelnik - plan działalności na 2014 rok (m.in. organizacja obchodów 120-lecia istnienia OSP Kalembina). Kolejnym punktem było wręczenie odznaczeń którego dokonali prezes OSP, wójt gminy Wiśniowa i zastępca komendanta PSP Strzyżów.

Odznaczeni druhowie i odznaczone druhny:

dh Tęczar Jarosław - ZŁOTY medal "Za zasługi dla pożarnictwa"

dh Radzik Kinga i dh Cyran Ewelina - odznaka "Strażak Wzorowy"

dh Arciszewski Stanisław - odznaka "Za wysługę lat" - 55 lat

dh Mikuła Stanisław - odznaka "Za wysługę lat" - 50 lat

dh Tęcza Jan i dh Zięba Adam - odznaka "Za wysługę lat" - 45 lat

dh Niemiec Henryk - odznaka "Za wysługę lat" - 40 lat

dh Drygaś Czesław - odznaka "Za wysługę lat" - 30 lat

dh Wawrzonek Józef i dh Błażejowski Ariel - odznaka "Za wysługę lat" - 15 lat

dh Cyran Damian - odznaka "Za wysługę lat" - 10 lat

dh Wójcik Dawid - odznaka "Za wysługę lat" - 5 lat

Następnie dh Wawrzonek Józef otrzymał z rąk naczelnika OSP podziękowania za wkład włożony w kronikę, która zostałą wyróżniona na krajowym przeglądzie kronik strażackich w Ciechocinku. Dalej nastąpił miły moment dla naszej jednostki - dyrektor KRUS w Rzeszowie przekazał nam torbę medyczną PSP-R1 wraz z wyposażeniem. Podziękował nam za dotychczasową działalność i na koniec powiedział żebyśmy jak najrzadziej musieli z niej korzystać. Później rozpoczęła się dyskusja w której głos zabrali zaproszeni goście oraz niektórzy druhowie. Przegłosowano wnioski wystosowane przez Komisję Uchwał i Wniosków oraz jednomyślnie udzielono absolutorium zarządowi OSP. Zebranie zostało zakończone. Na zebraniu było obecnych 37 druhów (w tym 6 druhów wspierających i 3 druhny) co daje 66% obecność. 

 

Dołącz do nas
Google+