OSP Kalembina
Zebranie sprawozdawcze OSP Kalembina

Zebranie sprawozdawcze OSP Kalembina

04.02.2023r. w sali Domu Ludowego w Kalembinie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Kalembina za rok 2022

Spotkanie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy zmarłego 3 miesiące temu wieloletniego druha OSP śp. Adama Zięby a następnie przywitania zaproszonych gości, wyboru przewodniczącego oraz protokolanta i odpowiednich komisji; wręczone zostały odznaczenia za wysługę lat oraz pamiątkowy dyplom a następnie członkowie Zarządu przedstawili sprawozdania z działalności w 2022 roku

Zebrani członkowie OSP dokonali rozliczenia merytorycznego i finansowego pracy zarządu i komisji rewizyjnej. Przyjęto sprawozdania i zaakceptowano dotychczasową pracę zarządu. Uchwalono również roczny plan działalności i budżetu OSP oraz utrzymano wysokość składki członkowskiej na 20zł/rok.

Na rok bieżący zaplanowano m.in. dalsze doposażenie OSP w najpotrzebniejszy sprzęt ratowniczy a także zakupy różnego rodzaju środków ochrony osobistej i umundurowania strażaka. 

Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do rozwoju naszej jednostki, mamy nadzieję że w kolejnych latach nie zwolnimy tempa i będziemy mogli tak jak do tej pory podnosić swoje umiejętności oraz zaplecze sprzętowe z waszą pomocą. Dziękujemy także wszystkim druhnom i druhom zaangażowanym w działalność jednostki. 

 

Dziękujemy bardzo również Paniom z KGW w Kalembinie za nieocenioną pomoc w przygotowaniu poczęstunku dla gości! 

Dołącz do nas
Google+