OSP Kalembina
Podpisanie umowy z WFOŚiGW

Podpisanie umowy z WFOŚiGW

Szykują się kolejne zakupy w jednostce!!!

6 czerwca 2022 roku prezes naszej jednostki wraz z przedstawicielami innych 26 jednostek z terenu powiatu strzyżowskiego w Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie podpisał umowę na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach priorytetowego programu „Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych - Mały Strażak"

OSP Kalembina w ramach dotacji od Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie otrzyma wsparcie w wysokości 13490 zł!

Kilka słów o programie Mały Strażak - podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

DZIĘKUJEMY wszystkim zaangażowanym w ten projekt, dzięki któremu możemy coraz bardziej się rozwijać. 

fot. Paweł Ciszczoń

Dołącz do nas
Google+