OSP Kalembina
Przyznanie świadczenia ratowniczego

Przyznanie świadczenia ratowniczego

Nasi druhowie - seniorzy zostali docenieni za wieloletnią działalność

16 marca druhowie z naszej jednostki, którzy ukończyli 65 rok życia a także brali czynny udział w działaniach ratowniczych przez co najmniej 25 lat, oficjalnie odebrali pozytywną decyzję o przyznaniu świadczenia ratowniczego tj. dodatku do emerytury wynoszącego 200 zł. Decyzję naszym seniorom (10 osób) wręczył wiceprezes OSP Kalembina, pełniący funkcję komendanta gminnego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wiśniowej dh Józef Pas. 

Świadczenie ratownicze jest w pewnym stopniu formą docenienia tych, którzy służyli wiele lat bezinteresownie na rzecz drugiego człowieka. Będzie ono wypłacane co miesiąc z wyrównaniem od 1 stycznia bieżącego roku. 

  • Cykliczne wypłaty tych świadczeń dokonywane są/będą 12. dnia każdego miesiąca, jednak nie później niż do 15. dnia tego miesiąca.
  • W przypadku gdy dzień wypłaty świadczenia przypada w dniu wolnym od pracy, wypłaty realizowane są w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy. 
Dołącz do nas
Google+