OSP Kalembina
Zebranie sprawozdawcze OSP Kalembina

Zebranie sprawozdawcze OSP Kalembina

26 lutego w sali Domu Ludowego w Kalembinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Kalembina za rok 2021.

Otwarcia zebrania dokonał prezes OSP, który przywitał zaproszonych gości:

  • bryg. Paweł Stokłosa - zastępca komendanta powiatowego PSP w Strzyżowie
  • pani Anna Dudzińska - przewodnicząca KGW Kalembina. 

Ponadto wśród druhów-strażaków obecnych na zebraniu znaleźli się wiceprezes Zarządu OSP (pełniący funkcję komendanta gminnego), sołtys wsi Kalembina oraz prezes Zarządu Kółka Rolniczego. 

Następnie wybrano przewodniczącego zebrania, protokolanta, komisję mandatową, komisję uchwał i wniosków i sprawnie przeszliśmy do kolejnych punktów: 

  •  przyjęcie nowych członków
  •  przedstawiono sprawozdania za rok 2021 oraz plany na rok   2022. 
  •  udzielono absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.
  •  omówiono niedawno wprowadzoną ustawę o OSP oraz inne   kwestie związane z działalnością ochotniczej straży     pożarnej
  •  podsumowano działalność ratowniczą w wykonaniu naszej   jednostki (w odniesieniu do całej gminy oraz powiatu)

Po zebraniu zastępca komendanta powiatowego PSP w Strzyżowie zapoznał się ze stanem wyposażenia jednostki (obejrzał między innymi oba nasze pojazdy ratowniczo-gaśnicze). 

DZIĘKUJEMY paniom, które przygotowały pyszny poczęstunek dla naszych strażaków oraz gości

Składamy również serdeczne podziękowania i wyrazy uznania wszystkim tym, którzy na co dzień wspierają naszą jednostkę. Dziękujemy, że doceniacie nasze działania i zawsze możemy liczyć na wasze wsparcie.  

Cały czas zachęcamy do wstępowania w szeregi naszej organizacji - więcej informacji chętnie udzielą nasi druhowie lub zostaną one przekazane w wiadomości prywatnej na stronie !!

Dołącz do nas
Google+