OSP Kalembina
Zakup wyposażenia w środki ochrony indywidualnej dla potrzeb OSP Kalembina

Zakup wyposażenia w środki ochrony indywidualnej dla potrzeb OSP Kalembina

Kolejne zakupy w 2021 roku

Zakończyła się realizacja zadania pn. Zakup wyposażenia w środki ochrony indywidualnej dla potrzeb OSP Kalembina w KSRG, realizowanego przez Gminę Wiśniowa. Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości , którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach przedsięwzięcia zakupiono: 8 kompletów ubrań specjalnych 2 częściowych, 4 komplety hełmów z goglami i latarką oraz 4 pary rękawic bojowych.

Zakupiony sprzęt i wyposażenie zostało przekazane przez Gminę Wiśniowa na rzecz jednostki OSP Kalembina. Wartość realizacji projektu wyniosła 31.996,00 zł., w tym udzielona dotacja celowa 30.000,00zł. 

DZIĘKUJEMY wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie, które pozwoliło nam wymianę części ubioru strażackiego. Szczególne podziękowania należą się panu Marcinowi Warchoł a także wójtowi Gminy Wiśniowa za złożenie wniosku i zapewnienie wkładu własnego.

Ponadto dziękujemy firmie Kadimex - Region Południe za realizację zamówienia. 

Do naszej jednostki trafiło: 

  • 8 kompletów ubrań specjalnych dwuczęściowych Predator zgodnych z OPZ KG PSP firmy Scantex  
  • 4 hełmy Rosenbauer Heros Titan
  • 4 pary rękawic Rosenbauer Safe Grip III
Dołącz do nas
Google+