OSP Kalembina
Nowy sprzęt

Nowy sprzęt

Kolejny nowy sprzęt, dzięki otrzymanej dotacji

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i środkom własnym w ostatnim czasie nabyliśmy:

  • matę sprzętową,
  • wspornik progowy
  • prądownicę pianową
  • mostki przejazdowe - 2 sztuki
  • sito kominowe składane
  • siodełko wężowe
  • pływak smoka ssawnego z zatrzaśnikiem
  • rozdzielacz kulowy 75 - 52/75/52
  • węże OSW Signal W42 - 4 sztuki

Całkowity koszt zakupu wyniósł 5700,00 zł z czego 5500,00 zł stanowiło dofinansowanie z FSUSR w ramach zadania pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich" a brakujące 200,00 zł to środki własne OSP.

Nowe wyposażenie w niedługim czasie zostanie zamontowane na naszym średnim samochodzie GBARt Renault D16.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi Funduszu za przyznaną pomoc finansową a firmie Kadimex - Region Południe za realizację zamówienia !!!

Dołącz do nas
Google+