OSP Kalembina
Przekazanie i poświęcenie nowego pojazdu

Przekazanie i poświęcenie nowego pojazdu

17 lipca 2021 roku na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalembinie odbył się uroczysty apel związany z poświęceniem i przekazaniem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który został pozyskany w 2020 roku.

Strażackie uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji strażaków w kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Dobrzechowie 

Następnie, już na placu przed budynkiem OSP, miało miejsce złożenia meldunku o gotowości do uroczystej zbiórki przez dowódcę uroczystości kpt. Marcina Bieszczada, który odebrał starszy brygadier Andrzej Marczenia - zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie. Następnie przybyłych gości przywitał prezes OSP dh Jarosław Tęczar.

W uroczystości udział wzięli:

 • Pani Maria Kurowska - Poseł na Sejm RP,
 • Pan Zdzisław Pupa - Senator RP,
 • Pani Anna Huk - członek zarządu Województwa Podkarpackiego,
 • Pan Jacek Magdoń - radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
 • starszy brygadier Andrzej Marczenia - zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie,
 • starszy brygadier Rafał Rutyna - Komendant Powiatowy PSP w Strzyżowie
 • kapitan Marcin Bieszczad - dowódca JRG Strzyżów,
 • Pan Marcin Kut - wójt gminy Wiśniowa
 • Pan Ryszard Strzępek - przewodniczący Rady Gminy Wiśniowa oraz radnymi gminnymi,
 • dh Łukasz Gątarski - prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Strzyżowie,
 • dh Zbigniew Miga - prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Wiśniowej,
 • dh Kazimierz Furtek - komendant gminny ZOSP RP w Wiśniowej,
 • dh Stanisław Krochmal - prezes honorowy Zarządu Gminnego ZOSP RP w Wiśniowej,
 • przedstawiciele samorządu powiatu strzyżowskiego oraz organizacji/instytucji współpracujących, 
 •  delegacje jednostek OSP z terenu gminy Wiśniowa oraz OSP Dobrzechów i Konieczkowa
 •  druhny i druhowie OSP Kalembina.

W czasie okolicznościowego apelu wiceprezes Zarządu OSP Kalembina dh Józef Pas przedstawił historię jednostki oraz okoliczności pozyskania pojazdu i jego montaż finansowy.

Poświęcenia tego nabytku a przy okazji nowego boksu garażowego dokonał Ks. Maciej Figura - proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Dobrzechowie. Następnie w imieniu strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalembinie samochód odebrali naczelnik dh Damian Wójcik i kierowca dh Patryk Obrocki.

Od zaproszonych gości w trakcie przemówień padło wiele ciepłych słów i życzeń w podziękowaniu za codzienną gotowość operacyjną, ofiarność w ratowaniu dobytku oraz życia ludzkiego.

Prezes OSP Kalembina skierował okolicznościowe podziękowania zaproszonym gościom reprezentującym instytucje zaangażowane w pozyskanie środków finansowych na zakup nowego samochodu. Podczas przygotowanego poczęstunku dla gości na jednej z sal w budynku remizy - zaproszeni dokonali wpisu do księgi pamiątkowej. Warto wspomnieć, że uroczystość nie odbyła by się bez wsparcia Ośrodka Kultury w Wiśniowej, który zapewnił odpowiednią obsługę techniczną.

Samochód pożarniczy dla naszej jednostki, zakupiony został w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”, przy współfinansowaniu ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Komendanta Głównego PSP oraz KSRG a także gminy Wiśniowa. Łączny koszt to 843780 zł a jego wykonawcą była firma Szczęśniak Pojazdy Specjalne z Bielska Białej. 

fot. Ośrodek Kultury w Wiśniowej, M.Pas, J.Pas - OSP Kalembina

Dołącz do nas
Google+