OSP Kalembina
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Kalembina

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Kalembina

Nasza jednostka wybrała swoich reprezentantów na lata 2021-2026

12 czerwca 2021 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze naszej jednostki OSP Kalembina. Zebranie rozpoczęło się po godzinie 18 a na nim przedstawiono m.in. sprawozdania za rok 2020 oraz przedstawiono plan na rok 2021. W dalszej części zebrania Walne Zebranie wybrało nowych członków w Zarządzie OSP, Komisji Rewizyjnej oraz Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP i Delegatów na Zjazd Gminy ZOSP RP na kolejną 5 - letnią kadencję.

Nowy Zarząd OSP Kalembina przedstawia się następująco:

 • Prezes - druh Jarosław Tęczar
 • Naczelnik/Wiceprezes - druh Damian Wójcik
 • Wiceprezes - druh Jan Tęcza
 • Wiceprezes - druh Józef Pas
 • Zastępca naczelnika/sekretarz - druh Jakub Wawrzonek
 • Skarbnik/kronikarz - druh Józef Wawrzonek
 • Członek Zarządu - druh Marian Jajko 

Komisja rewizyjna:

 • Przewodniczący - druh Henryk Niemiec
 • Wiceprzewodniczący - druh Tadeusz Opielowski
 • Sekretarz - druh Antoni Zięba 

Przedstawiciele do Zarządu Gminnego ZOSP RP

 • Druh Jarosław Tęczar
 • Druh Damian Wójcik

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP

 • Druh Jarosław Tęczar
 • Druh Damian Wójcik
 • Druh Jan Tęcza
 • Druh Józef Pas 
 • Druh Marian Jajko

Szczególne podziękowania należą się druhowi Janowi, który przez 30 lat pełnił zaszczytną funkcję naczelnika. Dzięki niemu pozyskaliśmy mnóstwo sprzętu oraz zmieniał się tabor jednostki. Ukoronowaniem tych kilku kadencji było pozyskanie w 2020 roku fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Renault. Druh Jan nadal jednak będzie nam służył swoją wiedzą i wsparciem w rozwijaniu jednostki - tym razem na stanowisku wiceprezesa, zaś przed jego następcą - trudne zadanie, aby nawiązać do tych sukcesów ;) 

Dołącz do nas
Google+