OSP Kalembina
Przekazanie wyposażenia

Przekazanie wyposażenia

2 czerwca na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu strzyżowskiego zostały przekazane środki do usuwania z jezdni substancji ropopochodnych (sorbent i dyspergent). W tym wydarzeniu wzięła również udział nasza jednostka!

Środki zostały zakupione z budżetu powiatu strzyżowskiego. W uroczystym przekazaniu wzięli udział Starosta Strzyżowski Bogdan Żybura, Wicestarosta Strzyżowski Tomasz Garncarski, Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Małgorzata Skalska-Nieroda, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Rzeszowie dh Józef Dzindzio, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Strzyżowie dh Łukasz Gątarski oraz Komendant Powiatowy PSP w Strzyżowie st. bryg. Rafał Rutyna, a także funkcjonariusze pionu organizacyjnego komendy.

Zaproszonych przywitał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego dh Łukasz Gątarski. Po nim głos zabrali: Starosta Strzyżowski, Przewodnicząca Rady Powiatu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Rzeszowie a także Komendant Powiatowy. Na zakończenie Prezes OSP Wyżne dh Małgorzata Tabor podziękowała w imieniu wszystkich jednostek za otrzymane środki.

W tym wydarzeniu uczestniczyły:

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworniku
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Lutczy
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Niebylcu
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Baryczce
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Połomi
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Wyżnem
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Strzyżowie
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Kalembinie
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniowej 
  • Ochotnicza Straż Pożarna we Frysztaku.

TEKST i ZDJĘCIA - Zarząd Odziału Powiatowego ZOSP RP w Strzyżowie

 

Dołącz do nas
Google+