OSP Kalembina
Nowy samochód w OSP

Nowy samochód w OSP

W dniu dzisiejszym obchodzimy Mikołajki i nawzajem sobie wręczamy prezenty. Nasza jednostka, nieco wcześniej w tym roku lecz również otrzymała prezent na który długo czekaliśmy

Jest to fabrycznie nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy zabudowany przez Szczęśniak Pojazdy Specjalne na podwoziu marki Renault. Po wielu miesiącach starań naszych druhów i innych zaangażowanych w to przedsięwzięcie osób możemy się cieszyć nowoczesnym pojazdem, który niewątpliwie podniesie gotowość bojową OSP i poprawi bezpieczeństwo podczas działań ratowniczych. 

NA TEN NASZ "PREZENT", KTÓRY JEST WART PONAD 800 TYSIĘCY ZŁOTYCH, ZŁOŻYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE ŚRODKI:

 •  dotacja Gminy Wiśniowa 
 •  dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
 •  dotacja budżetowa KG PSP ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
 •  dofinansowanie Komendanta Głównego PSP ze środków finansowych pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń 
 •  dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń. Projekt pod nazwą "Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń na terenie gminy Wiśniowa poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w KSRG" realizowany przez Urząd Gminy Wiśniowa w partnerstwie z OSP Kalembina 

 POZYSKANIE POJAZDU, NIE BYŁOBY MOŻLIWE BEZ NIŻEJ WYMIENIONYCH OSÓB i INSTYTUCJI:

 •  Rada Gminy Wiśniowa pod przewodnictwem pana Ryszarda Strzępka
 •  pracownicy Urzędu Gminy Wiśniowa na czele z panem wójtem Marcinem Kutem
 •  przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków, poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec
 •  funkcjonariusze KP PSP w Strzyżowie na czele z Komendantem Powiatowym PSP bryg. Rafałem Rutyną
 •  KW PSP w Rzeszowie oraz Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec
 •  KG PSP w Warszawie oraz Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak
 •  NFOŚiGW w Warszawie
 •  WFOŚiGW w Rzeszowie na czele z prezesem zarządu panem Adamem Skibą
 •  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 •  wiele różnych osób i instytucji, które przyczyniło się do tego sukcesu a których nie jesteśmy w stanie wymienić 

 KILKA SZCZEGÓŁÓW NA TEMAT NASZEJ NOWOŚCI 

 • podwozie Renault D16
 • producent zabudowy Szczęśniak Pojazdy Specjalne sp. z o.o.
 • napęd 4x4 (stały)
 • moc maksymalna 286 KM (210kW)
 • DMC 16000kg (masa własna pojazdu 9340kg, ładowność dopuszczalna 6660kg)
 • pełne oznaczenie wraz z wprowadzeniem do podziału bojowego - 569[R]20 GBARt 3/28 Renault D16 4x4
 • autopompa dwuzakresowa Godiva P2A2010 o wydajności 2846 litrów/min (przy ciśnieniu 8 bar) i wydajności 429 litrów/min (przy ciśnieniu 40 bar) 
 • szybkie natarcie o długości 60 m, ze zwijadłem elektrycznym Pamet zakończone prądownicą wodno-pianową
 • maszt oświetleniowy Fireco z dwoma najaśnicami LED pneumatyczny
 • belka z czterema reflektorami dalekosiężnymi Wesem
 • złącze RettBox
 • działko dachowe DWP16 Pamet
 • pojemność zbiornika na wodę 3000 l
 • pojemność zbiornika na środek pianotwórczy 300 l
 • wyciągarka elektryczna Dragon Winch DWM 22000 HD o uciągu 9979kg
 • sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego Juluen LED
 • system ostrzegawczo-alarmowy dźwiękowy Haztec/Federal Signal
 • system zraszania podwozia
 • system samodzielnego zdejmowania drabiny
 • panel sanitarny
 • inne przydatne rozwiązania w tego typu pojazdach

DZIĘKUJEMY przedstawicielom firmy Szczęśniak z Bielska-Białej - panu Michałowi i Arkadiuszowi za bardzo miły kontakt, bardzo dobrą współpracę oraz duże zaangażowanie w realizację tego projektu. 

DZIĘKUJEMY serdecznie druhom-strażakom z OSP Korczyna (gmina Korczyna, powiat krośnieński) za umożliwienie zobaczenia tego typu pojazdu, przejazdu nim oraz uzyskania niezbędnych informacji na jego temat !!! 

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA należą się również jednostkom OSP Kożuchów i OSP Wysoka Strzyżowska Górna za to, że w dniu przyjazdu do jednostki nowego samochodu były z nami i mogły świętować to wydarzenie z druhami OSP Kalembina i mieszkańcami wsi.

‼️ CIEKAWOSTKA ‼️

Pozyskany w tym roku pojazd jest trzecim w historii OSP nowym pojazdem mechanicznym. Pojazdy będące do tej pory na służbie w naszej jednostce to (nazwa pojazdu / data pozyskania):

 • DODGA 3/4 (1963) pozyskana z jednostki wojskowej
 • STAR 25 (13.08.1975) nowy
 • JELCZ (12.09.2002) kupiony od OSP Kłyżów (gmina Pysznica, powiat stalowowolski) a później skarosowany w siedzibie Moto Truck w Kielcach
 • UAZ (4.01.2006) zakupiony w Karpackiej Spółce Gazownictwa w Tarnowie - Zakład Gazowniczy w Jaśle. Karosaż również Moto Truck Kielce
 • IVECO (15.11.2010) nowy
 • RENAULT (7.08.2020) nowy

ZDJĘCIA - własne naszych druhów oraz portalu Strzyżów998

Dołącz do nas
Google+