OSP Kalembina
Zebranie sprawozdawcze za rok 2017

Zebranie sprawozdawcze za rok 2017

Jak co roku spotkaliśmy się w naszym gronie na zebraniu sprawozdawczym

24 lutego o godzinie 18 w sali Domu Ludowego w Kalembinie odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2017 naszej jednostki. Otwarcia zebrania dokonał prezes OSP, który przywitał zaproszonych gości - a byli to st. kpt. Dariusz Pilch z KP PSP w Strzyżowie oraz członkowie MDP, członkowie czynni i druhowie seniorzy. Następnie na przewodniczącego zebrania wybrano dh Z. Gruszczyńskiego a na protokolanta dh J. Wawrzonka, poza nimi wybrane zostały także komisje - mandatowe i uchwał i wniosków. Przedstawiono i przyjęto porządek zebrania i rozpoczęto realizację kolejnych punktów. W szeregi jednostki zostali przyjęci - Dominik Kiczek (członek czynny) i Kinga Sułkowska (członek MDP). Wręczone zostały medale/odznaczenia a także wyróżnienia następującym druhnom i druhom:
- Ewelina Wójcik - brązowy medal "Za zasługi dla pożarnictwa"
- Magdalena Szymańska i Anna Obacz - odznaka "Strażak wzorowy"
- Jan Szaro - odznaka "Za wysługę lat" - 70 lat
- Jan Białek - odznaka "Za wysługę lat" - 25 lat
- Bartosz Zięba - odznaka "Za wysługę lat" - 20 lat (zaległe)
- Kazimierz Tomaszewski - odznaka "Za wysługę lat" - 5 lat (zaległe)
- Bartosz Drygaś, Jakub Ogorzałek, Jakub Włodyka - pamiątkowy dyplom za uczestnictwo po raz pierwszy w straży przy Grobie Pańskim.
Kolejne punkty spotkania to przedstawienie sprawozdań przez prezesa (sprawozdanie z działalności), skarbnika (finansowe), przewodniczącego K.R (Komisji Rewizyjnej), naczelnika (projekt planu działalności i planu finansowego) i komisję mandatową (ważność obrad). Następnie dyskusję rozpoczął dh Jan Szaro, który podziękował w imieniu odznaczonych i wyróżnionych. Warto podkreślić fakt, że dh Jan nie tak dawno obchodził 90 urodziny i będąc w świetnej formie nadal służy wiedzą i doświadczeniem młodszym kolegom. Głos zabrał również przedstawiciel PSP, który podsumował rok 2017 - podkreślając fakt dobrej współpracy na linii PSP-OSP a także omawiając wiele różnych ważnych kwestii. Wszyscy zebrani udzielili absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy co jest podkreśleniem ich dobrze wykonywanej pracy. Przyjęto także plan działalności i plan finansowy na rok 2018. Podjęto uchwały i przyjęto wnioski do realizacji i na tym coroczne spotkanie zostało zakończone. Dla zebranych został przygotowany poczęstunek, w którego trakcie odwiedził nas także wójt gminy Wiśniowa - Marcin Kut.

WIĘCEJ ZDJĘĆ - link!!!

Dołącz do nas
Google+