OSP Kalembina
Zebranie sprawozdawcze za rok 2016

Zebranie sprawozdawcze za rok 2016

18 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze podsumowywujące działalność naszej jednostki w roku ubiegłym

Od kilku tygodniu mamy już nowy 2017 rok. Początek roku to nie tylko nowe plany i zamierzenia ale i podsumowanie minionych 365 dni. W ubiegłą sobotę - 18 lutego, odbyło się nasze zebranie sprawozdawcze za rok 2016.

Otwarcia zebrania dokonał prezes OSP dh Jarosław Tęczar, przywitał zaproszonego gościa którym z ramienia KP PSP w Strzyżowie był - st. kpt. Robert Ciołkosz. Przewodniczącym zebrania został dh Adam Zięba, a protokolantem dh Jakub Wawrzonek. Wybrano również komisję mandatową oraz uchwał i wniosków (potrzebne do sprawnego i zgodnego z regulaminem przebiegu zebrania). Następnie przedstawiono oraz przyjęto porządek sobotniego spotkania i protokolant przedstawił nowego naszego druha, która wyraził chęć wstąpienia w nasze szeregi - Bartosza Drygasia. Później odznaczono druhów wyróżnionych w roku sprawozdawczym:

- Złoty medal "Za zasługi dla pożarnictwa" - dh Józef Wawrzonek
- Brązowy medal "Za zasługi dla pożarnictwa" - Leszek Błażejowski
- odznaka "Za wysługę lat - 40 lat" - dh Zdzisław Gruszczyński
- odznaka "Za wysługę lat - 5 lat" - dh Patryk Obrocki i dh Marian Jajko
- Brązowa odznaka "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza" (za osiągnięcia w zawodach sportowo-pożarniczych i propagowanie jednostki) - Jakub Kij, Kacper Włodyka, Szymon Łysko, Jakub Jaworek, Sebastian Rogoż, Dominik Białek, Kacper Wójtowicz, Krzysztof Łysko, Jakub Ogorzałek, Dominik Kiczek, Jakub Włodyka.
- pamiątkowy dyplom za uczestnictwo po raz pierwszy w Warcie Honorowej przy Grobie Pańskim - dh Dominik Szymański (w jego imieniu odebrała siostra).

Następnie prezes przedstawił sprawozdanie z działalności, skarbnik - sprawozdanie i projekt planu finansowego, zastępca przewodniczącego K.R - sprawozdanie K.R a naczelnik plan działalności. Kolejny punkt obrad przebiegł również sprawnie a w dyskusji między innymi głos zabrał przedstawiciel KP PSP w Strzyżowie a także naczelnik, zaś tematami jakie się przewinęły to szkolenie nowych strażaków czy też zakup nowego pojazdu. Jednomyślnie udzielono absolutorium Zarządowi za rok sprawozdawczy. Przegłosowano wnioski wystosowane przez Komisję Uchwał i Wniosków i na tym zebranie zostało zakończone.

Na zebraniu obecnych było 33 członków czynnych (5 powyżej 65 lat) i 11 członków MDP.

WIĘCEJ ZDJĘĆ W NASZEJ GALERII - LINK !!! 

Dołącz do nas
Google+