OSP Kalembina
Podsumowanie roku 2016 - wyjazdy

Podsumowanie roku 2016 - wyjazdy

Stary rok odszedł - witamy 2017 i z początkiem nowego podsumowywujemy akcje ratowniczo - gaśnicze

Rok 2016 zakończyliśmy z 35 interwencjami. W porównaniu do roku 2015 jest to mniej o 13 zdarzeń,
w których potrzebna była nasza pomoc. Z jednej strony to cieszy, że mieszkamy na bezpiecznym terenie.
Z drugiej jednak strony, gdyby nas traktowano odpowiednio to tych zdarzeń byłoby więcej ale cóż, bywa i tak.
Dziękujemy również za współpracę m.in. Komendzie Powiatowej PSP i JRG w Strzyżowie, ZRM Strzyżów, jednostkom OSP z gminy Wiśniowa jak i powiatu strzyżowskiego oraz Urzędowi Gminy Wiśniowa na czele z panem wójtem. Specjalne podziękowania należą się wszystkim druhom i druhnom za zaangażowanie, poświęcenie swojego cennego czasu niejednokrotnie kosztem własnej rodziny, aby nieść pomoc potrzebującym i zwiększać morale OSP Kalembina.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis interwencji z ubiegłego roku a także kilka zdjęć z tychże akcji:

INTERWENCJE OGÓLNIE - 35 - 100%
a) pożary - 6 – 17,14%
b) miejscowe zagrożenia (oprócz zdarzeń drogowych) - 19 – 54,26%
c) zdarzenia drogowe - 4 – 11,46%
d) inne - 6 – 17,14%

INTERWENCJE SZCZEGÓŁOWO:
a) pożary - 6
- budynki mieszkalne - 2 – Pstrągówka i Dobrzechów (kotłownia)
- budynki gospodarcze - 2 – Jazowa i Brzeżanka
- obiekty handlowe - 1 – Wysoka Strzyżowska (sklep)
- suche trawy – 1 - Kalembina
b) miejscowe zagrożenia - 19
- gniazda os i szerszeni - 9 – Różanka 5x, Tułkowice 2x, Kozłówek 2x
- usuwanie skutków gwałtownych opadów deszczu – 2 – Kożuchów 2x
- usuwanie powalonych drzew - 1 – Markuszowa
- usuwanie zanieczyszczeń z drogi - 1 – Markuszowa
- zabezpieczenie zerwanego dachu – 1 – Markuszowa
- usuwanie substancji ropopochodnej – 1 – Strzyżów/Tropie/Grodzisko
- usuwanie skutków skażenia wody – 1 – Czudec
- wypompowanie wody z zalanej piwnicy – 1 – Kożuchów
- pompowanie zanieczyszczonej studni – 1 – Kożuchów
- czyszczenie zbiornika wodnego – 1 – Kalembina
c) zdarzenia drogowe - 4 – Zawadka, Tułkowice, Kalembina 2x
d) inne - 6
- zabezpieczenia rejonu działania JRG Strzyżów – 2
- pozostałe – 4 (poszukiwania, zabezpieczenie Rajdu Rzeszowskiego 2x, zabezpieczenie trasy Tour de Pologne)

WYJAZDY POSZCZEGÓLNYCH POJAZDÓW OSP KALEMBINA:
- GCBA Jelcz 5/32 569[R]34 – 14 (leciwy już pojazd – 38 lat ale daje radę, mimo tego nie będziemy ustawać w działaniach na rzecz pozyskania następcy naszego "Jelonka")
- GLBARt Iveco Daily 1/16/100 569[R]41 - 22
* suma to 36, co nie zgadza się z liczbą akcji, ale w działaniach przy poszukiwaniach jak i zabezpieczeniu trasy przejazdu TdP brały udział dwa nasze zastępy

PODZIAŁ INTERWENCJI ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE DZIAŁAŃ:
Interwencje na terenie naszej miejscowości – 5
Interwencje na terenie naszej gminy – 22
Interwencje poza terenem gminy – 8

NAJDALSZY WYJAZD - usuwanie skutków skażenia wody w Czudcu - 8.08.2016 - 22km
NAJBLIŻSZY WYJAZD - zdarzenie drogowe naprzeciw naszej remizy - 24.12.2016 - 50m

GODZINY ALARMOWANIA:
00:00 - 4:00 - 1 raz
4:01 - 8:00 - 3 razy
8:01 - 12:00 - 6 razy
12:01 - 16:00 - 11 razy
16:01 - 20:00 - 11 razy
20:01 - 23:59 - 3 razy

Dołącz do nas
Google+