OSP Kalembina
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 12 marca o godz.18:00 w sali Domu Ludowego w Kalembinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Zgodnie ze Statutem OSP, co 5 lat wybierany jest nowy skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz przedstawiciele do zarządu gminnego.

Pełniący obowiązki prezesa OSP dh Jarosław Tęczar otworzył zebranie oraz przywitał zaproszonych gości, a byli to:
- komendant powiatowy PSP w Strzyżowie - st. bryg. Piotr Rędziniak
- wójt gminy Wiśniowa - Marcin Kut
*poza tym wśród zebranych był obecny sołtys wsi Kalembina i radny gminy Wiśniowa a jednocześnie członek OSP Kalembina - Adam Zięba

W dalszej części zebrania przystąpiono do wyboru przewodniczącego zebrania – dh Henryk Niemiec, a protokolantem zebrania został dh Jakub Wawrzonek. Na zebraniu również powołano następujące komisje: Komisja Mandatowa, Komisja Wyborczo - Skrutacyjna, Komisja Uchwał i Wniosków oraz Komisja Statutowa.

Następnie przyjęto nowego członka OSP - Magdalena Szymańska i odznaczono wyróżnionych druhów a byli to:
- Patryk Obrocki - odznaka "Strażak Wzorowy"
- Antoni Zięba - "Za wysługę lat - 45 lat"
- Jarosław Tęczar - "Za wysługę lat - 30 lat"
- Zbigniew Dziepak - "Za wysługę lat - 15 lat"
- Arkadiusz Cyran - "Za wysługę lat - 10 lat"
- Ewelina Cyran - "Za wysługę lat - 5 lat"
- Kinga Radzik - "Za wysługę lat - 5 lat"
- Damian Wójcik - "Za wysługę lat - 5 lat"
- Jakub Wawrzonek - "Za wysługę lat - 5 lat"
* pamiątkowy dyplom otrzymał dh Leszek Błażejowski - za uczestnictwo po raz pierwszy w warcie przy Grobie Pańskim

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie poszczególnych sprawozdań z działalności OSP w 2015 przez przedstawicieli Zarządu OSP Kalembina oraz Komisji Rewizyjnej, informując o sprawach organizacyjnych, działalności operacyjnej i ratowniczo-gaśniczej, wyszkolenia
i wyposażenia jednostki, a także finansowych. Przedstawiono zmiany w statucie, rozpoczęła się dyskusja w której miłym akcentem były brawa dla dh Jana Szaro który krótkim wystąpieniem przedstawił historię jednostki oraz swojej działalności dla OSP, która trwa już blisko 70 lat! Zebrani druhowie również jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy

Następnym etapem zebrania był wybór nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicieli do Zarządu Gminnego ZOSP RP i Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP.
Później przyjęto plan działalności i plan finansowy, zaproszeni goście zabrali głos (gratulując między innymi nowemu Zarządowi wyboru), podjęto uchwały, przyjęto wnioski do realizacji i zakończono zebranie. Obecnych było 32 druhów (29 czynnych i 3 wspierających) oraz 6 członków MDP. Specjalne podziękowania należą się pani Teresie Jajko za przygotowanie poczęstunku na to spotkanie.

NOWY ZARZĄD OSP KALEMBINA NA LATA 2016 - 2021:
PREZES - dh Jarosław Tęczar
WICEPREZES - dh Damian Wójcik
WICEPREZES - dh Arkadiusz Cyran
NACZELNIK - dh Jan Tęcza
Z-CA NACZELNIKA - dh Ewelina Cyran
SEKRETARZ - dh Jakub Wawrzonek
SKARBNIK - dh Józef Wawrzonek
CZŁONEK ZARZĄDU - dh Bogusław Krochmal
CZŁONEK ZARZĄDU - dh Kinga Radzik

KOMISJA REWIZYJNA:
PRZEWODNICZĄCY - dh Henryk Niemiec
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO - dh Tadeusz Opielowski
CZŁONEK - dh Marian Jajko

PRZEDSTAWICIELE DO ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W WIŚNIOWEJ:
- dh Jarosław Tęczar
- dh Jan Tęcza

DELEGACI NA ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W WIŚNIOWEJ:
- dwaj wyżej wymienieni prezes i naczelnik
- dh Jakub Wawrzonek
- dh Arkadiusz Cyran
- dh Damian Wójcik

Dołącz do nas
Google+