OSP Kalembina
Podsumowanie 2015 roku

Podsumowanie 2015 roku

koniec 2015 roku i podsumowanie mijających 365 dni

Zakończył się rok 2015, a rozpoczął 2016. Te 365 dni, które za nami będziemy wspominać pod kilkoma względami - intensywność wyjazdów (jak na nasz teren to jest sporo), ilość ćwiczeń i szkoleń oraz sukcesu naszej MDP w zawodach sportowo-pożarniczych. Co ciekawe rok ubiegły dla nas rozpoczął się i zakończył takimi interwencjami o których dużo mówiono nie tylko na terenie naszego województwa (Lubla i Dobrzechów). Mamy nadzieję, że w kolejnym roku również będzie się wiele działo, głównie pod względem pozytywnym (a jak zdarzy się wyjazd to będzie to wyjazd na ćwiczenia, ale możecie być pewni - będziemy zawsze gotowi nieść pomoc gdy zajdzie taka potrzeba). W 2016 czekają nas między innymi wybory nowego Zarządu. Liczymy także na pozyskiwanie niezbędnego sprzętu, co przy zmianach w podatku VAT już od 1 stycznia nie będzie proste (podwyższenie z 8 na 23%).

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY GARŚĆ INFORMACJI Z NASZEJ DZIAŁALNOŚCI W 2015 ROKU:

1. WYJAZDY OGÓLNIE - 48 - 100%
a) pożary - 10 - 20,83%
b) miejscowe zagrożenia - 24 - 50%
c) zdarzenia drogowe - 3 - 6,25%
d) inne - 11 - 22,92%

2. WYJAZDY SZCZEGÓŁOWO:
a) pożary - 10
- budynki gospodarcze - 6 - Godowa, Markuszowa, Zawadka, Glinik Dolny, Kozłówek, Wysoka Strzyżowska
- suche trawy - 2 - Niewodna, Różanka
- budynki mieszkalne - 1 - Kozłówek
- obiekty produkcyjne - 1 - Strzyżów
b) miejscowe zagrożenia - 24
- gniazda os i szerszeni - 20 - Tłukowice 5x; Kalembina 4x; Różanka 3x; Niewodna i Szufnarowa 2x; Markuszowa, Kozłówek, Jaszczurowa, Wiśniowa 1x
- usuwanie drzew - 1 - Kozłówek
- człowiek w studni - 1 - Niewodna
- katastrofa budowlana - 1 - Szufnarowa
- usuwanie zanieczyszczeń z drogi - 1 - Wiśniowa
c) zdarzenia drogowe - 3 - Lubla, Strzyżów, Dobrzechów
d) inne - 11
- zabezpieczenia rejonu działania JRG Strzyżów - 8
- pozostałe - 3

3. ILOŚĆ WYJAZDÓW POSZCZEGÓLNYCH NASZYCH SAMOCHODÓW:
- Iveco - 27
- Jelcz - 22 (na 37-letnie auto jest dość mocno eksploatowany)
* jak widać suma wyjazdów aut nie pokrywa się z sumą interwencji naszych strażaków a to dlatego, że podczas jednego z zabezpieczeń rejonu dwa nasze pojazdy były w gotowości.

4. DRUHOWIE, KTÓRZY BRALI NAJCZĘŚCIEJ UDZIAŁ W AKCJACH/SZKOLENIACH RATOWNICZO-GAŚNICZYCH:
- Jakub Wawrzonek - 41
- Jarosław Tęczar - 39
- Damian Wójcik - 36
- Ewelina Cyran - 31
- Patryk Obrocki - 22
- Jan Tęcza - 18
- Marian Jajko - 16
- Maciej Kulik - 15

5. ZEBRANIA - 5
a) sprawozdawcze - 1
b) Zarządu OSP - 4
6. ODZNACZENI - 8
a) brązowy "Za zasługi dla pożarnictwa" - 1
b) odznaka "Za wysługę lat" - 7

7. ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE:
a) gminne
- MDP chłopców (12-16 lat) - 2 miejsce
- seniorzy - 7 miejsce
b) powiatowe
- MDP chłopców (12-16 lat) - 3 miejsce

8. NOWE UMIEJĘTNOŚCI - ODBYTE SZKOLENIA:
***nazwa, miesiąc odbycia, kto brał udział, gdzie się odbyło***
a) szkolenie z ratownictwa lodowego - luty - 4 (Cyran Ewelina, Tęczar Jarosław, Wawrzonek Jakub, Wójcik Damian) - Strzyżów
b) KPP - kwiecień - 2 (Cyran Ewelina, Obrocki Patryk) - Rzeszów
c) szkolenie kierowców-konserwatorów - maj - 3 (Tęczar Jarosław, Wawrzonek Jakub, Wójcik Damian) - Strzyżów
d) szkolenie z działań przeciwpowodziowych i ratownictwa na wodach - czerwiec - 4 (Cyran Ewelina, Tęczar Jarosław, Wawrzonek Jakub, Wójcik Damian) - Strzyżów/Strzegocice
e) szkolenie strażaków-ratowników - wrzesień - 1 (Błażejowski Leszek) - Strzyżów
f) szkolenie z ratownictwa technicznego - listopad - 1 (Błażejowski Leszek) - Strzyżów/Cieszyna

9. POZYSKANY SPRZĘT - 1
- rozpieracz cylindryczny RZT2-1500 WeberRescue

10. KONTROLE - 2
a) z KP PSP Strzyżów - 1
b) z U.G Wiśniowa - 1

11. UROCZYSTOŚCI I WYDARZENIA:
- warta honorowa przy Grobie Pańskim w kościele parafialnym w Dobrzechowie - 4 kwietnia
- msza święta rezurekcyjna w kościele parafialnym w Dobrzechowie - 5 kwietnia
- uroczyste wprowadzenie relikwii św. Floriana do kościoła w Dobrzechowie - 2 maja
- ćwiczenia z MDP chłopców - 7 maja
- udział w powiatowych manewrach "Wielka Woda" w Markuszowej - 12 maja
- sędziowanie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych w Strzyżowie - 28 czerwca
- start dwóch drużyn (MDP chłopców i seniorzy) w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Wiśniowej - 12 lipca
- udział w obchodach 90-lecia istnienia OSP Kożuchów - 19 lipca
- udział w gminnych dożynkach w Różance - 23 sierpnia
- udział naszej kroniki w Krajowym Konkursie Kronik Strażackich w Kazimierzu Dolnym (woj.lubelskie) - 11-13 września
- start MDP chłopców w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Pstrągowej - 20 września
- ćwiczenia doskonalące własne z ratownictwa techicznego/zapoznanie z nowym sprzętem na autozłomie w Szufnarowej - 29 września

DZIĘKUJEMY RÓWNIEŻ ZA MIŁE SŁOWA W NASZYM KIERUNKU ORAZ ZA WSPARCIE W KAŻDEJ FORMIE. WSZYSTKICH CHĘTNYH, KTÓRZY CHCĄ POMAGAĆ INNYM, DBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ OSP KALEMBINA ZAPRASZAMY W NASZE SZEREGI. CZEKAMY NA KAŻDEGO :)

Dla wszystkich ciekawych - na zdjęciu:
~ GÓRNY RZĄD OD LEWEJ ~
- warta honorowa przy Grobie Pańskim,
- działania podczas pożaru budynku gosp. w Zawadce,
- poświęcenie relikwii św. Floriana,
- nasz Jelcz podczas zabezpieczenia rejonu działania JRG Strzyżów,
- dwie nasze drużyny po gminnych zawodach,
- działania podczas pożaru traw w Różance,
- usuwanie szerszeni w Niewodnej,
- po działaniach przy pożarze na terenie fabryki mebli,
- usuwanie szerszeni w Szufnarowej.
~ ŚRODKOWY RZĄD OD LEWEJ ~
- nasz Jelcz podczas powiatowych manewrów w Markuszowej (małe zdj)
- działania podczas pożaru budynku gosp. w Markuszowej (małe zdj),
- podczas zebrania sprawozdawczego,
- ekipa sedziowska z naszej jednostki podczas zawodów gminnych w Strzyżowie (plus druh z OSP Wiśniowa),
- start MDP Kalembina na zawodach powiatowych w Pstrągowej,
- zawalony budynek w Szufnarowej.
~ DOLNY RZĄD OD LEWEJ ~
- pożar budynku gosp. w Godowej,
- ćwiczenia z MDP,
- nasze Iveco na parkingu przed kościołem w Dobrzechowie,
- działania przy pożarze w Gliniku Dolnym,
- nasz Jelcz w Kozłówku podczas niegroźnego pożaru,
- wrczenie nagrody dla naszego kronikarza podczas Krajowego Konkursu,
- ćwiczenia doskonalące w Szufnarowej,
- działania podczas wypadku w Dobrzechowie,
- usuwanie zanieczyszczeń z drogi w Wiśniowej.

Dołącz do nas
Google+