OSP Kalembina
Wybory nowych władz wsi Kalembina

Wybory nowych władz wsi Kalembina

Zarówno sołtysem jak i członkami rady sołeckiej zostali druhowie naszej jednostki

W dniu wczorajszym o godzinie 18 w Domu Ludowym w Kalembinie na dużej sali odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego wybierano sołtysa i radnych wsi. Przewodniczącym zebrania, ktory dokonał również otwarcia zebrania był skarbnik OSP Kalembina dh Józef Wawrzonek. Wybrano komisję skrutacyjną w skład której wszedł dh Henryk Niemiec a protokolantem zebrania została dh Ewelina Cyran. Zgłaszano kandydatów na sołtysa m.in. dh Adama Ziębę. Urzędujący sołtys przedstawił sprawozdanie z mijającej kadencji i dokonano wyborów nowego sołtysa. Z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy informację że nowym sołtysem wsi Kalembina został dh Adam Zięba. Zdobył 21 głosów (urzędujący sołtys 12 a 1 głos był nieważny). Wójt Gminy Wiśniowa wygłosił krótkie przemówienie. Następnie zgłaszano kandydatów do rady sołeckiej po czym odbyło się głosowanie. Tutaj mamy kolejne dobre wieści dla naszej jednostki. W skład rady weszli - dh Jarosław Tęczar (prezes OSP), dh Jan Tęcza (naczelnik), dh Jan Szaro (członek wspierający) i dh Jakub Wawrzonek (sekretarz), a oprócz nich pani Ewa Kiczek, później po gratulacjach zakończono zebranie.

GRATULUJEMY NOWYM WŁADZOM WSI, JESTEŚMY DUMNI ŻE WYWODZĄ SIĘ Z NASZEJ STRAŻACKIEJ SPOŁECZNOŚCI. ŻYCZYMY IM WYTRWAŁOŚCI W PEŁNIENIU NOWYCH OBOWIĄZKÓW I LICZYMY NA OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ Z NASZĄ JEDNOSTKĄ. JESZCZE RAZ BARDZO BARDZO GRATULUJEMY! :)

Dołącz do nas
Google+