OSP Kalembina
Zebranie sprawozdawcze 2015

Zebranie sprawozdawcze 2015

W dniu 14.03.2015 o godzinie 18 jak co roku zebraliśmy na zebraniu sprawozdawczym podsumowywującym rok ubiegły i prezentującym priorytety i zamierzenia na obecny rok

Zebranie sprawozdawcze w roku 2015 otworzył pełniący obowiązki prezesa OSP Kalembina - dh Jarosław Tęczar. Przywitał zaproszonych gości i przedstawił ich a byli to: brygadier Piotr Rędziniak - komendant powiatowy PSP w Strzyżowie, Marcin Kut - wójt gminy Wiśniowa oraz Mieczysław Hart - sołtys wsi Kalembina. Wybrano przewodniczącego zebrania którym został dh Henryk Niemiec, protokolanta zebrania którym został dh Wawrzonek Jakub oraz komisję Uchwał i Wniosków (skład - Ewelina Cyran, Damian Wójcik, Adrian Gruszczyński) i komisję Mandatową (skład - Jan Białek, Ariel Błażejowski, Leszek Błażejowski).  Następnie prezes OSP przedstawił sprawozdanie z działalności OSP, skarbnik - sprawozdanie i projekt planu finansowego, przewodniczący K.R - sprawozdanie Komisji Rewizyjnej a naczelnik - plan działalności na 2015 rok (m.in. montaż ogrzewania w garażach). Kolejnym punktem było wręczenie odznaczeń którego dokonali prezes OSP, wójt gminy Wiśniowa i komendant powiatowy PSP Strzyżów.

Odznaczeni druhowie:

dh Cyran Damian - BRĄZOWY medal "Za zasługi dla pożarnictwa"

dh Tęczar Wiktor - odznaka "Za wysługę lat" - 65 lat

dh Opielowski Tadeusz - odznaka "Za wysługę lat" - 40 lat

dh Krochmal Bogusław - odznaka "Za wysługę lat" - 30 lat

dh Kulik Maciej - odznaka "Za wysługę lat" - 25 lat

dh Gruszczyński Andrzej - odznaka "Za wysługę lat" - 15 lat

dh Gruszczyński Adrian - odznaka "Za wysługę lat" - 10 lat

dh Matusz Krzysztof - odznaka "Za wysługę lat" - 5 lat

Później rozpoczęła się dyskusja w której głos zabrali zaproszeni goście. Tematy jakie się "przewinęły" to miedzy innymi montaż alarmu i ogrzewania w garażach, współpraca PSP i OSP, wsparcie działalności OSP przez Urząd Gminy oraz poszerzanie i doskonalenie umiejętności poprzez wspólne ćwiczenia. Przegłosowano wnioski wystosowane przez Komisję Uchwał i Wniosków oraz jednomyślnie udzielono absolutorium zarządowi OSP. Zebranie zostało zakończone. Na zebraniu było obecnych 34 druhów (25 druhów czynnych (23 druhów, 2 druhny), 4 wspierających i 5 członków MDP) co daje 52% obecność.

WIĘCEJ ZDJĘĆ W NASZEJ GALERII !!!

 www.osp.com.pl/podkarpackie/strzyzowski/Wisniowa/OSP-Kalembina/o-nas/galeria/12486/Zebranie-sprawozdawcze---14032015

Dołącz do nas
Google+