OSP Kalembina
Ogłoszenie - zebranie sprawozdawcze 2015

Ogłoszenie - zebranie sprawozdawcze 2015

Serdecznie zapraszamy na zebranie sprawozdawcze

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalembinie informuje o zebraniu sprawozdawczym które odbędzie się 14.03.2015 roku o godzinie 18:00 w Domu Ludowym w Kalembinie.

Porządek walnego zebrania sprawozdawczego w dniu 14.03.2015r.

 1. Otwarcie zebrania – powitanie zaproszonych gości oraz członków OSP.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta, komisji mandatowej oraz uchwał i wniosków
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania
 4. Przyjęcie nowych członków
 5. Wręczenie odznaczeń
 6. Sprawozdanie z działalności OSP
 7. Sprawozdanie finansowe OSP
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 9. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący
 10. Dyskusja
 11. Udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy
 12. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 13. Wolne wnioski.
 14. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 15. Zakończenie zebrania

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DRUHÓW STRAŻAKÓW, JAK I TYCH KTÓRZY ZECHCĄ WSTĄPIĆ     W NASZE SZEREGI. GWARANTUJEMY ŻYCZLIWĄ I PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ ORAZ MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU       W SZKOLENIACH ZAPEWNIAJĄCYCH ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI.

Dołącz do nas
Google+