OSP Kalembina
Apel do wszystkich wzywających służby!

Apel do wszystkich wzywających służby!

UWAGA - WAŻNE!!!

 

Jeśli będziecie potrzebować Państwo pomocy którejkolwiek ze służb, a:
- przebywacie na kwarantannie,
- posiadacie (bądź osoba, której dotyczy zgłoszenie) objawy zarażenia COVID-19,
- podejrzewacie zarażenie COVID-19.

KAŻDORAZOWO INFORMUJCIE O TYM PRZYJMUJĄCEGO ZGŁOSZENIE ❗️

Pozwala to każdej służbie na wdrożenie środków ochrony indywidualnej funkcjonariuszy, czy ratowników. W obecnej sytuacji, zdrowie osób odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo jest kluczowe.

PRZYPOMINAMY‼️ osoba z podejrzeniem COVID-19 powinna zgłosić się bezpośrednio do szpitala zakaźnego (nie do lekarza pierwszego kontaktu, nie na SOR, czy izbę przyjęć ❗️) lub skontaktować z SSE (stacja sanitarno -
epidemiologiczna), która określi i wskaże dalsze postępowanie. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia należy kontaktować się z WCPR (112) lub DM (999).

Dołącz do nas
Google+