W roku 1936 społeczeństwo ufundowało jednostce sztandar, który wykonały siostry zakonne ze Starej Wsi. Jego poświęcenia dokonał ówczesny Proboszcz Parafii Lutcza ks. Tytus Mermon.

W okresie II Wojny Światowej sztandar był ukrywany przez pełniącego wówczas fSztandar z roku 1936Sztandar z roku 1936unkcję Prezesa OSP w Lutczy Stanisława Łukaszka. 

 

 W roku 1983 społeczeństwo naszej wsi ufundowało dla jednostki nowy sztandar. Jego poświęcenia dokonał Proboszcz Parafii Lutcza ks. Antoni Domino.

Podczas obchodów 100-lecia OSP w Lutczy w 2008 roku sztandar został odznaczony "Złotym Znakiem Związku". Odznaczenia sztandaru dokonał Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Mieczysław Kot. 
Sztandar z roku 1983Sztandar z roku 1983

Dołącz do nas
Google+