OSP Lutcza
Wielkanoc

Wielkanoc

WIELKANOC 2014 w Lutczy Atmosferę Świąt Wielkanocnych czuje się nie tylko w parafiach, ale też w niemałym stopniu w większości Ochotniczych Straży Pożarnych. Wielki Tydzień, liturgia i obrzędy Triduum Paschalnego oraz kończąca najważniejszą dla chrześcijan noc msza rezurekcyjna to wydarzenia, które przenoszą świąteczny nastrój ze świątyń do domów i bez wątpienia także do strażackich remiz, w tym i remizy w Lutczy.

Wśród przygotowujących się bowiem do kilkudniowych obrzędów byli i są nadal nasi strażacy. Któż w takiej wsi jak Lutcza, może lepiej, niż umundurowani druhowie przypominać rzymskich legionistów wystawionych do pilnowania złożonego w pieczarze zdjętego z krzyża ciała? Zwyczaj zaciągania wart przy Bożym Grobie wywodzi się ze Średniowiecza. Wiąże się to z sprowadzeniem Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego, zwanych Bożogrobcami lub Miechowitami, do Polski z Palestyny w 1163 r. To właśnie Bożogrobcy zapoczątkowali zwyczaj budowania grobów Chrystusa w Wielkim Tygodniu i zaciągnęli przy nich straże. Groby w Polsce mają swoją długą tradycję. Mają ją i w naszej miejscowości....

W Wielki Piątek z chwilą przeniesienia symbolicznego Ciała Pana Jezusa pod postacią chleba w Monstrancji do Grobu, który usytuowany jest w naszej parafi w kaplicy pogrzebowej w podziemiach kościoła rozpoczynają honorową wartę w galowych mundurach, hełmach paradnich i halabardach przy boku nasi druhowie. W tym dniu asystujemy przy Bożym Grobie aż do północy.


Kolejny dzień - Wielka Sobota, to dzień w którym od wczesnych godzin porannych pełnimy wartę przy Bożym Grobie, zmieniając sie co 20 min, tak by każdy z druhów mógł uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu. Nasze czuwanie dobiega końca z chwilą gdy wszyscy zbierają się późnym wieczorem przed kościołem przy płonącym ognisku. W tym roku drewno na ognisko przygotował dh Paweł Pitera, a ceremoniarzem rozpalenia ognia był dh Krzysztof Charzewski. Tradycyjnie to my dbamy o przygotowanie ogniska, jego rozpalenie i bezpieczeństwo uczestników Wigilii Paschalnej. Po poświeceniu ognia kapłan niosąc zapalony Paschał wprowadza wszystkich do wnętrza świątyni, a my dowodzeni przez naszego Komendanta w szyku paradnim wchodzimy na środek kościoła i w formacj reprezentacyjnej uczestniczymy w daszych obrzędach już Wielkanocnych.

W dniu następnym 20.04. 2014 w Wielkanocny Poranek o 600uczestniczyliśmy w uroczystej procesji rezurekcyjnej obwieszczającej całemu światu Zmartwychwstanie Chrystusa. W tym dniu nasza jednostka reprezentowana jest przez poczet sztandarowy, którego prowadzi komendant naszej jednostki dh Jan Dudek a za nim także i wszystkich naszych druhów. Podczas tegoroczniej Wielkanocy poczet sztandarowy tworzyli: dh Krzysztof Gurgacz - sztandarowy, dh Piotr Telesz - dowódca pocztu sztandarowego, dh Tomasz Frączek - asystujący. Mszy rezurekcujnej przewodniczył nasz ksiądz wikariusz Wojciech Niemiec wraz z naszym proboszczem ks. Janem Ochałem.

Wszystkim druhom strażakom, za pomoc i udział w Nabożeństwach Wielkanocnych oraz tym, którzy pęłnili Chonorową Wartę przy Grobie Pańskim skłądamy serdeczne podziękowania.

Dołącz do nas
Google+