Historia OPS Rzeczyca Długa

 Historia i Działalność Osp Rzeczyca Długa 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeczycy Długiej powstała 1974r

W skład pierwszego zarządu weszli :

Prezes - Kusiński Franciszek

Naczelnik - Winiarski Bronisław

Z-ca Naczelnika - Gugulski Franciszek

Skarbnik - Stelmach Marian

Sekretarz - Wiącek Wacław

Członek - Kołodziej Kazimierz

Członek - Kochan Adolf

W okresie 60-lecia działalności funkcję Prezesa OSP pełnili :

Krawiec Jan

Stelmach Józef

Pędrak Michał

Gorczyca Jerzy od 1996r

 

Na początku działalności jednostka dysponowała skromnym sprzętem gaśniczym, takim jak : wiadra, łopaty, bosaki i inny sprzęt gaśniczy. W roku 1948 ze środków własnych zakupiono budynek drewniany na remizę, oraz sikawkę ręczną do zaprzęgu konnego.

W siedemdziesiątych latach jednostka otrzymała swój pierwszy samochód marki Żuk wraz z motopompą i sprzętem gaśniczym. Służył nam 36 lat. Był to jeden z pierwszych samochodów na terenie gminy Radomyśl nad Sanem. Przeniesiono wówczas remizę do jednego z boksów w Kółku Rolniczym, a drewniany budynek służył jako świetlica strażacka. W latach osiemdziesiątych rozpoczęto budowę Domu Strażaka. Budowa ta przy znacznym udziale czynu społecznego i pomocy finansowej Urzędu Gminy trwała do 1996 roku. Oddano wówczas do użytku : salę taneczną, boks garażowy, pomieszczenie na bibliotekę, świetlicę i częściowo pomieszczenia na Ośrodek Zdrowia.

W 1997 i 2001 roku jednostka uczestniczyła w akcji powodziowej na terenie naszej gminy. W latach tych nie oszczędziło również naszej miejscowości, gdzie wystąpiła z brzegów lokalna rzeka Łukawica, która podtopiła kilka posesji. Podczas powodzi w 2001r został poważnie uszkodzony nasz samochód.

Dzięki staraniom Pana Posła Władysława Stępnia i Wójta Gminy w Radomyślu n/ Sanem Pana Jana Pyrkosza udało się pozyskać podwozie samochodu marki Star 266 z Wojskowej Jednostki Nadwiślańskiej, oraz środki na karosaż samochodu. W lutym 2002 roku samochód został przekazany jednostce, a Żuk został przekazany innej OSP na części. W grudniu 2002 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Co roku pozyskujemy coraz lepszy i nowszy sprzęt, podwyższamy stan wyszkolenia członków w zakresie podstawowym i funkcyjnym. Uczestniczymy również w ćwiczeniach zgrywających wraz z wojskiem, policją, państwową strażą pożarną, służbą zdrowia i złużbą leśną na wypadek klęsk żywiołowych tj. zagrożenie powodzią, oraz pożary dużych agromeracji leśnych. Uczestniczymy w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizujemy pikniki dla MDP z terenu gminy. Współpracujemy również ze strażakami z Niemiec, gdzie razem wspólnie przeprowadzamy ćwiczenia w zakresie ratownictwa drogowego. Obecnie jednostka liczy 55 członków czynnych i dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopców i dziewcząt

W 2008 roku ze środków budżetu gminy przebudowano Dom Strażaka

W październiku  2010 roku dostaliśmy nowy średni samochód Marki MAN TGM 13.290

Dołącz do nas
Google+