Rys Historyczny
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostarowcach

Początek powstania straży ogniowej w Kostarowcach przypada na 1905 rok, jej założycielami byli Federońko Józef i Burka Tomasz.
W tym czasie straż liczyła 19 ochotników gotowych nieść pomoc bliźnim.
W Oparciu o oświadczenia mieszkańców straż działała pod nazwą „Podhalańska Ochotnicza Straż Pożarna„, pierwszym jej naczelnikiem był Bohorski Michał.
Zadaniem strażaków było nocne czuwanie i gaszenie pożarów. Podstawowym sprzętem jakim dysponowali były: wiadra, bosaki, tłumice i drabiny.

W 1907 roku ówczesny zarząd widząc zaangażowanie i potrzebę udoskonalenia akcji gaśniczych postanowili zakupić ze zgromadzonych środków,
pochodzących z organizowanych uroczystości oraz zbiórek dobroczynnych : sikawkę ręczną jedno-tłokową bez podwozia, węzne ssawne, kilka odcinków węży gaśniczych parcianych i prądownicę.
W/w sprzęt przewożono na furmance za pozostałe oszczędności uszyto mundury z powierzonego materiału oraz wybudowano pierwszą drewnianą remizę do przechowywania sprzętu.

W 1919 roku dzięki ofiarności mieszkańców wybudowano drugą również drewnianą remizę oraz zakupiono nowoczesną jak na owe czasy sikawkę dwu-tłokową na podwoziu czter0-kołowym konną,
do której dopasowania była para koni wyznaczona przez zarządcę wsi.
Ich właściciele mieli rekompensatę w podatku.
Nazwa „Podhalańska Ochotnicza Straż Pożarna” istniała do 1937 roku.

W czasie wojny straż nie prowadziła większej działalności, jedynie skupiała się na gaszeniu pożarów oraz pełnieniu nocnej warty.
Po wyzwoleniu strażacy postanowili ożywić działalność straży, przeprowadzali ćwiczenia na sprzęcie, który udało się ocalić od grabieży i organizowali festyny strażackie.

W latach następnych straż działa prężnie, wybrano nowy zarząd i przyjęto nowych członków.
Wówczas straż liczyła 23 ochotników.

W 1959 roku ówczesny zarząd postarał się o zakup motopompy przez Gromadzką Radę Narodową w Czerteżu.
W nastpęnym roku straż otrzymała w/w motopompę, którą uroczyście poświęcono.
Pierwszym mechanikiem obsługującym sprzęt został dh. Olearczyk Mirosław.
Za swoją aktywność strażacy otrzymali z Powiatowej Rady Narodowej w Sanoku nowe mundury sukienne, w latach 1961-1962.
Dzięki zaangażowaniu się strażaków i wielu ludzi dobrej woli wybudowano murowaną remizę, którą uroczyście oddano do użytku.
Po modernizacji służy ona po dzień dzisiejszy.
W przedstawionym okresie działalności funkcję naczelników straży pełnili kolejno:

Żwiryk Władysław, Oryszak Andrzej, Olearczyk Paweł, Patronik Jan, Markowski Michał, Chrząszcz Julian, Chrząszcz Stanisław, Maślany Jan.

Od 1966 do 1987 roku naczelnikiem straży był dh. Hydzik Kazimierz.
Straż pod nowym dowództwem szkoliła druhów, przeprowadzała ćwiczenia ze sprzętem p.poż, przyjmowała nowych członków.
Efekty aktywnej działalności był widoczne na zawodach strażackich, gdzie nasze reprezentacje zajmowały czołowe miejsca.
Organizacja w tym okresie liczyła 32 członków – ochotników.

W 1973 roku zarząd z własnych funduszy zakupił sztandar strażacki,
który został poświęcony w miejscowym kościele i po dzień dzisiejszy towarzyszy nam na uroczystościach

Dnia 19.05.1974r. został przekazany dla jednostki samochód pożarniczy marki „ŻUK”.
Uroczystego przekazania dokonał mjr. pożarnictwa Olearczyk Leopold.

W 1980 roku jednostka obchodziła jubileusz 75-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej.
Z tej okazji społeczeństwo ufundowało sztandar, który uroczyście poświęcono i odznaczono Złotym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa.

W roku 1982 straż otrzymała z Komendy Rejonowej w Sanoku następną motopompę M-800.

Od 1987 do 2000 roku funkcję naczelnika straży pełnił dh. Kondracki Andrzej.
W tym okresie straż liczyła 46 członków czynnych, 6 członków honorowych oraz 10 członków MDP.

W dniu 10.06.1997r. z okazji pobytu Ojca św. Jana Pawła II w Krośnie druhowie brali udział w służbie porządkowej podczas uroczystości.

W 1999 roku wysłużony samochód „ŻUK” został skarosowany w miejscowości Korwinów k. Częstochowy w firmie BOCAR.

W styczniu 2000 roku w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym udział wzieli:
V-ce Prezes ZG ZOSP RP
Senator RP
Prezes ZW ZOSP RP dh. Janusz Konieczny
Prezes ZP ZOSP RP dh. Eugeniusz Paszkiewicz
kpt. Krzysztof Żubik z KP PSP w Sanoku

W latach 2001-2002 funkcję naczelnika straży pełnił dh. Tadeusz Klimkowski.

W 2002 roku na zebraniu wiejskim podjęto uchwałę o zakupie podwozia samochodu STAR-266 pod karosaż.
W miesiącu lipcu tegoż roku na przeważającym terenie kraju wystąpiła powódź, która spowodowała wielkie straty w rolnictwie.
Strażacy zoorganizowali zbiórkę zboża i w ilości 4 ton dostarczyli do poszkodowanych rolników w Sokolnikach gm. Gorzyce.

W 2003 roku funkcję naczelnika straży pełnił dh. Jan Kucharski.
W tym okresie zarząd podjął uchwałę o zakupie ubrań bojowych UPS – 6 kompletów, z własnych funduszy.
Strażacy aktywnie pracowali przy budowie WDK, w którym znajduje się nowy boks garażowy wraz z zapleczem sanitarnym.
Malowali ściany oraz posadzkę i wykonali wjazd do garażu.
Należy zaznaczyć, że do tego celu wykorzystywali prywatny sprzęt do przewożenia ziemi oraz żwiru.
Przy wspólnym zaangażowaniu Prezesa OSP i całego zarządu straży oraz życzliwych ludzi wspierających straż,
jednostka otrzymała nowo skarosowany samochód gaśniczo-pożarniczy STAR-266 GBMA 2,5/20/8.
Inwestycja była finansowana ze środków pomocowych Zarządu Głownego ZOSP RP w Warszawie,
Urzędu Gminy w Sanoku oraz funduszu mienia wiejskiego.

W dniu 27.06.2004 roku uroczyście poświęcono i przekazano jednostce w/w samochód.
Było to podniosłe wydarzenie dla całej wsi.
Swoją obecnością zaszczycili nas:
Senator RP
V-ce Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP
Prezes ZW ZOSP RP dh. Janusz Konieczny
Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Sanoku dh. Eugeniusz Paszkieiwcz
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Sanoku dh. Wojciech Petryk
Dyrektor Biura Terenowego ZOSP RP w Krośnie dh. Tadeusz Sieniawski
Komendant KP PSP w Sanoku St.Kpt. Kazimierz Pietrzkiewicz
Komendant Gminny asp.sztab. Janusz Jaworski
Starosta Powiatu Sanok Bogusław Struś
Wójt Gminy Sanok dh. Mariusz Szmyd
Z-ca Wójta Gminy Sanok dh. Jan Winiarz
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kostarowcach mgr. Teresa Baranowska wraz z Gronem Pedagogicznym
Delegacja ze Słowacji z partnerskiej miejscowości Żołobin
Druhowie czynni i honorowi
Delegacje z okolicznych Jednostek OSP

Uroczystość uświetniła orkiestra dęta przy OSP Pakoszówka oraz Kapela ludowa „KAMRATY”

W dniu 4.o9.2005r. Jednostka obchodziła piękny jubileusz 100-lecia powstania straży w naszej miejscowości.
Z tej okazji zasłużeniu strażacy otrzymali odznaczenia oraz wyróżnienia.
Również sztandar został odznaczony Złotym Znakiem Związku przez Senatora RP dh. Janusza Koniecznego.
W trakcie uroczystości jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego (skr.KSRG)
na mocy decyzji Nr.IX/86 z dnia 17.05.2005r.

W 2006r. za środki budżetowe Urzędu Gminy zakupiono pompę szlamową marki Honda,
z której strażacy skorzystali podczas powodzi w miesiącu czerwcu na terenie Jasła i Okolic.

Od 2007 roku funkcję naczelnika straży pełni dh. Dariusz Wroniak
W tym czasie jednostka zostaje włączona w System Selektywnego Wywoływania do różnych zdarzeń.

W dniu 1.06.2008r. nastąpiło otwarcie nowo wybudowanego Wiejskiego Domu Kultury.
Strażacy zaangażowani w to wydarzenie kierowali ruchem oraz pilnowali porządku podczas uroczystości.

W 2009r. zakupiono dla jednostki samochodów VW Transporter T4,
który strażacy we własnym zakresie przystosowali na pojazd specjalistyczny.
W listopadzie straż otrzymała od Komendy Powiatowej PSP zwyżkę strażacką na podwoziu STAR.

Pod koniec roku 2009 w Zarządzeniu Wójta Gminy Sanok Nr.174/2009
ogłasza konkurs dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych,
na włączenie partnera do realizacji zadania.
Dzięki określonym zasadom oraz spełnieniu wszystkich wymagań określonych w konkursie,
Jednostka nasza wyłowiona zostaje jako zwycięzca konkursu oraz partner do realizacji zadania,
w ramach projektu Działanie 4.4 RPO na lata 2007-2013.

W 2010 roku zostaje wyłowiony wykonawca na wykonanie zabudowy z dostawą Ciężkiego Ratowniczo-Gaśniczego samochodu na podwoziu SCANIA.
Wykonawcą zostaje firma „Szczęśniak”
W październiku przedstawiciele naszej jednostki wraz z wójtem gminy Sanok dh. Mariuszem Szmydem dokonują w firmie „Szczęśniak” mieszczącej się w Bielsku Białej,
odbioru samochodu GCBA Scania P360 4×4.
Samochód ten posiada na wyposażeniu zbiornik 5000l, 500 l środka pianotwórczego oraz wiele innych urządzeń.
W dniu 02.11.2010 samochód zostaje wciągnięty do Podziału Bojowego.

Samochód STAR 266 został przekazany OSP Strachocina.

Dołącz do nas
Google+