OSP Hermanowa

Zebranie sprawozdawcze za rok 2013

25 stycznia w Domu Ludowym w Hermanowej odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej za rok 2013.

Na początku naczelnik OSP Hermanowa, a zarazem Komendant M-G w Tyczynie, Janusz Skoczylas otworzył zebranie, witając wszystkich gości. Na zebranie przybyli Burmistrz Tyczyna dr Jan Hermaniuk, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Tyczynie Jerzy Biega, Sekretarz ZG ZOSP w Tyczynie Bogdan Tereszkiewicz, Renata Prokop – dyrektor SP w Hermanowej, ks. Wiesław Bednarz – proboszcz, ks. prałat Józef Bednarczyk, Eugeniusz Malak – radny Rady Miejskiej w Tyczynie, Marta Leniart – sołtys w roku sprawozdawczym, radna Rady Miejskiej w Tyczynie i przewodnicząca Parafialnego Zespołu Caritas oraz przyjaciele i sponsorzy OSP Hermanowa.

 Prowadzenie zebrania poprzez głosowanie przekazano naczelnikowi Januszowi Skoczylasowi. Po przyjęciu porządku zebrania ks. prałat Józef Bednarczyk odczytał modlitwę strażaków, po czym nastąpiła uroczysta chwila przyznania odznaczeń i wyróżnień członkom OSP oraz MDP. Medale i odznaczenia wręczał Prezes ZG dh Jerzy Biega,  Sekretarz ZG dh Bogdan Tereszkiewicz oraz ks. Proboszcz Wiesław Bednarz.

 Srebrnym medalem odznaczeni zostali: Kalandyk Antoni, Szczoczarz Roman, Makulski Piotr. Brązowy medal otrzymali: Skoczylas Mirosław, Skoczylas Andrzej, Kalandyk Tomasz. Odznaką Strażak Wzorowy uhonorowany został Paluch Krzysztof. Przyznano również odznaczenia „Za wysługę lat”. 30 lat - Paluch Edward, Kalandyk Antoni; 25 – lat: Skoczylas Mirosław; 15 – lat Surówka Janusz, 10 lat – Makulski Paweł, Skoczylas Klaudia, 5 lat – Zembroń Bartek, Kocór Sławomir, Wiater Jerzy. Złotą Odznakę MDP otrzymali –   Borowiec Milosz, Kocór Sławomir; Srebrną - Skoczylas Mateusz; Brązową – Kocór Marek, Paluch Paweł, Skoczylas Marcin, Paluch Adam, Malak Jakub, Skoczylas Bartosz, Kobylarz Damian.

 Po tej uroczystej chwili wprowadzono sztandar naszej jednostki, aby za chwilę Klaudia Skoczylas, Bartłomiej Kotowicz, Miłosz Borowiec, Sławomir Kocór, Dominik Skoczylas, Mateusz Skoczylas, Patryk Słowik oraz Bartłomiej Tendelski złożyli ślubowanie strażaka OSP.

 Po ślubowaniu dh Janusz Skoczylas odczytał sprawozdanie z działalności naszej jednostki w roku 2013. Po nim sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik dh Jan Słowik oraz sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej dh Adrian Kocór. Następnie prezes Zbigniew Kalandyk przedstawił projekt planu działalności, a skarbnik dh Jan Słowik projekt planu finansowego na 2014 rok.

 Po odczytaniu sprawozdań Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi, które udzielono zostało mu jednogłośnie.

 Dh Janusz Skoczylas, jako komendant M-G, przedstawił działalność naszej jednostki na tle całej gminy Tyczyn.

 Podczas zebrania głos zabrali przybyli goście, którzy dziękowali naszej OSP za działalność i pomoc, którą nieśliśmy na terenie miejscowości i gminy. Na szczególne uznanie zasługuje obecna na zebraniu p. Anna Kocór, która napisała i odczytała wiersz o naszej jednostce.

 Na zakończenie podziękowano wszystkim zebranym za przybycie.

 Po oficjalnej części zebrania posililiśmy się  gorącym posiłkiem przygotowanym przez Państwa Elżbietę i Krzysztofa Kocur oraz innymi smakołykami przygotowanymi przez Krystynę Słowik i Alicję Skoczylas.

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania zebrania.

Dołącz do nas
Google+