OSP Hermanowa
Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Chmielnik 2013

Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Chmielnik 2013

W niedzielę 22 września na boisku sportowym w Chmielniku odbyły się Międzygminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, w których rywalizowały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gmin Chmielnik oraz Tyczyn.

W sumie na starcie stanęło 11 drużyn seniorów: kobieca drużyna z OSP Zabratówka, męskie drużyny z OSP Chmielnik, Błędowa Tyczyńska – Krzywa, Borówki, Wola Rafałowska, dwie z Zabratówki z gminy Chmielnik oraz OSP Hermanowa, Tyczyn, Matysówka, Kielnarowa z gminy Tyczyn. Obok drużyn „seniorów” rywalizowało ze sobą także pięć Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców i jedna dziewczęca. W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców wystartowały zespoły z Hermanowej, Kielnarowej, Zabratówki i Chmielnika oraz dziewczęca z Zabratówki. Zawody rozpoczęły się od uroczystego przemarszu wszystkich uczestniczących w zawodach jednostek OSP.

Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał druh Jan Kucaj – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rzeszowie.

Po przywitaniu wszystkich przybyłych rozpoczęło się losowanie kolejności startów poszczególnych drużyn oraz przystąpiono do rywalizacji.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska w składzie: bryg. Andrzej Wantrych – sędzia główny oraz mł. bryg Bogdan Jakubiec, mł. bryg. Paweł Szkoła, mł. bryg. Tomasz Korniewicz, st. kpt. Grzegorz Wójcicki, st. kpt. Krzysztof Podgórski, asp. szt. Stanisław Magda, natomiast nad bezpieczeństwem uczestników czuwała Grupa Ratownictwa PCK z Przemyśla.

Strażackie zawody sportowo – pożarnicze rozgrywane są w dwu konkurencjach: sztafecie strażackiej i ćwiczeniach bojowych czyli tzw. „bojówce”.

Najpierw swoją rywalizację rozpoczęły Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Skład naszej drużyny przedstawiał się następująco: Marek Kocór, Marcin Skoczylas, Marcin Data, Bartek Bobowski, Klaudiusz Bobowski, Jakub Malak, Maksymilian Malak, Paweł Paluch, Bartek Skoczylas. Po sztafecie (400 m z przeszkodami) nasza młodzież uzyskała 86,93 pkt. co dawało im drugie miejsce. Następnie drużyny młodzieżowe wzięły udział w ćwiczeniu bojowym, po którym również uplasowali się na drugim miejscu i takie miejsce zajęli w ogólnej klasyfikacji.

Po drużynach młodzieżowych przyszedł czas na drużyny seniorów. Zmagania na sztafecie (7×50 m z przeszkodami) rozpoczęła drużyna kobieca z Zabratówki, a następnie chłopcy z OSP Hermanowa. Nasza drużyna seniorów wystąpiła w składzie: Andrzej Malak – dowódca, Patryk Słowik, Sławomir Kocór, Bartłomiej Kotowicz, Dominik Skoczylas, Adrian Kocór, Miłosz Borowiec oraz Piotr Makulski – mechanik. Po sztafecie nasza drużyna uplasowała się na pierwszym miejscu wśród startujących z gminy Tyczyn. Następnie rywalizowaliśmy w ćwiczeniu bojowym, gdzie uzyskaliśmy trzeci wynik, co dało nam trzecie miejsce w ogólnej klasyfikacji wśród startujących z gminy Tyczyn.

Po ogłoszeniu wyników uczestnikom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcom okazałe puchary. Nagrody wręczali burmistrz Gminy Tyczyn Jan Hermaniuk, wójt gminy Chmielnik Krzysztof Grad, ks. Sławomir Balawender – kapelan Gminny OSP, Janusz Skoczylas Komendant Miejsko-Gminny z gminy Tyczyn oraz druh Jan Kucaj Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rzeszowie.

Gminne zawody sportowo-pożarnicze są eliminacją do zawodów wyższego szczebla. Zwycięzcy poszczególnych grup z poszczególnych gmin zakwalifikowali się do zawodów powiatowych. Naszą gminę w drużynie seniorów na tym szczeblu będą reprezentowali druhowie z OSP Tyczyn. Najlepszą Młodzieżową Drużyną Pożarniczą z Gminy Tyczyn została drużyna młodzieżowa chłopców z OSP Hermanowa i to oni będą walczyć w zawodach powiatowych.

Zawody sportowo – pożarnicze są formą szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. Strażacy ochotnicy poprzez zawody doskonalą swoją sprawność fizyczną i umiejętności techniczne. Jest to szczególnie ważne, gdyż udział w zawodach strażackich jest swoistym sprawdzianem gotowości bojowej do działań ratowniczo-gaśniczych oraz niesienia szybkiej i sprawnej pomocy osobom poszkodowanym.

Klasyfikacja końcowa zawodów

MŁODZIEŻOWE DRUŻYNY POŻARNICZE

Dziewczęta

I miejsce – OSP Zabratówka

Chłopcy

I miejsce – Zabratówka (gm. Chmielnik)

II miejsce – Hermanowa (gm. Tyczyn)

III miejsce – Chmielnik (gm. Chmielnik)

IV miejsce – Kielnarowa (gm. Tyczyn)

DRUŻYNY SENIORÓW

Kobiety

I miejsce – OSP Zabratówka

Mężczyźni (gmina Tyczyn)

I miejsce – Tyczyn

II miejsce – Matysówka

III miejsce – Hermanowa

IV miejsce – Kielnarowa

Mężczyźni (Gmina Chmielnik)

I miejsce – Zabratówka I

II miejsce – Zabratówka II

III miejsce – Wola Rafałowska

IV miejsce – Błędowa Tyczyńska – Krzywa

V miejsce – Borówki

VI miejsce – Chmielnik

Klasyfikacja łączna gminy Chmielnik oraz Tyczyn (grupa seniorów-mężczyźni):

I miejsce – Zabratówka I

II miejsce – Zabratówka II

III miejsce – Wola Rafałowska

IV miejsce – Tyczyn

V miejsce – Matysówka

VI miejsce – Hermanowa

VII miejsce – Błędowa Tyczyńska – Krzywa

VIII miejsce – Kielnarowa

IX miejsce – Borówki

X miejsce – Chmielnik

Dziękujemy wszystkim organizatorom oraz fundatorom, dzięki którym te zawody mogły się odbyć.

Dołącz do nas
Google+