OSP Hermanowa
Zjazd Gminny ZOSP RP w Tyczynie

Zjazd Gminny ZOSP RP w Tyczynie

13 marca 2016 roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hermanowej odbył się Zjazd Gminny Związku OSP RP w Tyczynie, podsumowujący pięcioletnią kadencję.

Uczestniczyli w nim delegaci i przedstawiciele desygnowani przez walne zebrania w poszczególnych jednostkach do Zarządu Oddziału Gminnego z OSP: Tyczyn, Hermanowa, Matysówka, Kielnarowa i Borek Stary. W zjeździe uczestniczyli także: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Jan Kucaj, zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie bryg. mgr inż. Kazimierz Witek Burmistrz Tyczyna Janusz Skotnicki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tyczynie Adam Skowroński, Kapelan Gminny OSP ks. Sławomir Balawender, Inspektor Referatu Organizacji i Spraw Obywatelskich UM w Tyczynie Dariusz Nowak oraz przedstawiciel Zarządu Osiedla Tyczyn Jan Napora. Zebranie otworzył i powitał wszystkich przybyłych gości Prezes Zarządu Oddziału Gminnego druh Jerzy Biega, a następnie przewodzenie obradom powierzono Komendantowi Gminnemu druhowi Januszowi Skoczylasowi.
Po przedstawieniu i przyjęciu porządku obrad uhonorowano długoletniego działacza w szeregach Zarządu Gminnego druha Leszka Barana z OSP Tyczyn, odchodzącego na strażacką emeryturę. Następnie w imieniu ustępującego Zarządu sprawozdanie z działalności za okres pięciu lat złożył Komendant Gminny druh Janusz Skoczylas, a sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił jej sekretarz druh Andrzej Malak. Po odczytaniu sprawozdań druhowie delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Podczas zaplanowanej dyskusji głos zabierali przedstawiciel Komendy Miejskiej w Rzeszowie mgr inż. Kazimierz Witek, Burmistrz Tyczyna Janusz Skotnicki oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Jan Kucaj, odpowiadając na pytania z sali.
Przedstawiciele ustępującego Zarządu podziękowali za współpracę w tym pięcioletnim okresie Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, władzami samorządowymi oraz jednostkami OSP.
Wybrano nowy Zarząd Gminny i Komisję Rewizyjną.
Skład nowego Zarządu Gminnego przedstawia się następująco
1. Prezes - druh Wacław Staniek
2. Wiceprezes - druh Jerzy Biega
3. Wiceprezes druh Piotr Makulski
4. Komendant Gminny - druh Janusz Skoczylas
5. Sekretarz - druh Bogdan Tereszkiewicz
6. Skarbnik - druh Krzysztof Perełka
7. Członek prezydium - druh Wacław Ciura
8. Członek Zarządu - druh Wiesław Rybiński
9. Członek Zarządu - druh ksiądz Sławomir Balawender
10. Członek Zarządu - druh Dariusz Dziura
11. Członek Zarządu – druh Marek Filis
12. Członek Zarządu - druh Zbigniew Kalandyk
13. Członek Zarządu - druh Michał Szobak
14. Członek Zarządu - druh Dariusz Nowak.
Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący - druh Marian Janusz
Zastępca - druh Sławomir Wojtowicz
Sekretarz - druh Łukasz Tendelski
Członek - druh Piotr Szetela
Członek - druh Marcin Jaskuła.
Przedstawicielem do Zarządu Oddziału Powiatowego wybrano druha Wacława Stańko, natomiast delegatami na Zjazd Powiatowy zostali wybrani druh Janusz Skoczylas oraz druh Wacław Ciura.
Na koniec nowo wybrany Prezes Zarządu Oddziału Gminnego zabrał głos, dziękując za zaufanie i wybór, a przewodniczący obrad podziękował uczestnikom zjazdu i zaproszonym gościom za przybycie.

Dołącz do nas
Google+