OSP Hermanowa
Pokaz dla dzieci w Tyczynie

Pokaz dla dzieci w Tyczynie

Dziś 17 lutego Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza i kilku druhów z naszej jednostki wspólnie z druhami z OSP Tyczyn wzięło udział w pokazie strażackim dla dzieci z Hermanowej i Tyczyna. Pokaz odbył się w Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie.

Pierwsza część spotkania była w budynku, gdzie pokazano sprzęt na wyposażeniu jednostek: m.in. zestaw do ratownictwa medycznego, drogowego, indywidualny sprzęt strażaka, aparaty ochrony dróg oddechowych, ubrania do likwidacji owadów, zestaw wysokościowy. Każdy mógł osobiście ubrać hełm strażacki oraz zetknąć się ze sprzętem i zobaczyć czym podczas akcji ratowniczych posługują się strażacy. Młodzież z MDP Hermanowa czynnie włączyła się w prezentacji sprzętu oraz pomocy najmłodszym w przymierzaniu różnych strojów oraz hełmów. Po prezentacji sprzętu wszyscy udali się na zewnątrz, gdzie można było pooglądać samochody strażackie. Ale największą frajdę sprawiła wszystkim pokaz lania wody z linii szybkiego natarcia. Kilka osób mogło spróbować samemu stanąć z prądownicą i spróbować swoich sił. Dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu pokazu oraz wszystkim, którzy wzięli w nim udział. Budzenie świadomości u najmłodszych, jak wygląda praca strażaka oraz jakie niebezpieczeństwo niesie za sobą nieodpowiedzialne zachowanie z ogniem i innymi urządzeniami codziennego użytku, na pewno będzie procentować w przyszłości. Dzięki takim spotkaniom często zapala się małą iskierkę do wyboru w przyszłości zawodu strażaka czy też wstąpienia w szeregi Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dołącz do nas
Google+