OSP Hermanowa
Uroczystość włączenia OSP Hermanowa do KSRG

Uroczystość włączenia OSP Hermanowa do KSRG

W niedzielne przedpołudnie 30 maja, w Hermanowej, odbyła się uroczystość włączenia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Hermanowej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dzięki staraniom Zarządu OSP w Hermanowej, Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie oraz ówczesnego Burmistrza Gminy Tyczyn Jana Hermaniuka z dniem 1 stycznia 2015 r. jednostka OSP Hermanowa została włączona w struktury KSRG. Uroczystość ta była połączona z gminnymi obchodami Dnia Strażaka.

W uroczystości wzięło udział liczne grono zaproszonych gości, m.in. z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie bryg. mgr inż. Kazimierz Witek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego dh. Jan Kucaj, Burmistrz Gminy Tyczyn Janusz Skotnicki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tyczynie Adam Skowroński z radnymi, kapelan gminny strażaków ks. Sławomir Balawender, ks. proboszcz Wiesław Bednarz, naczelnicy wydziałów Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie: mł. bryg. inż. Paweł Szkoła, st. kpt. Grzegorz Wójcicki, asp szt. Bogdan Piasecki, dyrektor MGOK Zofia Matys, dyrektor Szkoły Podstawowej w Hermanowej Renata Prokop, były burmistrz Gminy Tyczyn Kazimierz Szczepański oraz strażacy z całej gminy Tyczyn razem z pocztami sztandarowymi.

Uroczystość rozpoczęła się od zbiórki pododdziałów na parkingu przy kościele parafialnym w Hermanowej. Następnie przemaszerowano na Mszę św., której przewodniczył kapelan gminny strażaków ks. Sławomir Balawender, a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. proboszcz Wiesław Bednarz.

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy zebrali się ponownie na placu apelowym na parkingu na drugiej części uroczystości, która rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie bryg. Kazimierzowi Witek przez dowódcę uroczystości mł. kpt. Tomasza Pustelak. Następnie nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego przez obecną na uroczystości Orkiestrę Dętą Gminy Tyczyn przy WSK Rzeszów. Po tym głos zabrał prezes OSP Hermanowa dh Zbigniew Kalandyk, który powitał przybyłych gości, a następnie dh Sławomir Kocór przybliżył historię jednostki.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było odczytanie i wręczenie decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Hermanowej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Decyzję odczytał Naczelnik Wydziału Operacyjnego mł. bryg. inż. Paweł Szkoła, a jej wręczenia na ręce prezesa OSP w Hermanowej dokonał z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie bryg. mgr inż. Kazimierz Witek.

Uroczystość włączenia jednostki z Hermanowej do KSRG była również okazją do wręczenia odznaczeń zasłużonym druhom i druhnom z terenu Gminy Tyczyn. Z naszej jednostki odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali dh-na Klaudia Skoczylas, dh Grzegorz Bodzisław oraz dh Bartek Kotowicz.

Po wręczeniu odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście, którzy w ciepłych słowach wypowiadali się pod adresem strażaków z całej gminy. Na zakończenie uroczystości Prezes OSP Hermanowa dh Zbigniew Kalandyk zaprosił na posiłek do Domu Ludowego.

Jednostka OSP Hermanowa jest drugą jednostką z terenu gminy, po OSP Tyczyn, która należy do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dołącz do nas
Google+