OSP Hermanowa

OSP Hermanowa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Miło nam poinformować, że z dniem 1 stycznia 2015 r. nasza jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Do tej pory z terenu naszej gminy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego należała tylko jednostka z Tyczyna.

Działający od 1995 roku Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to integralna część systemu bezpieczeństwa państwa, działająca na trzech płaszczyznach: powiatowej, wojewódzkiej i centralnej. W jej skład wchodzą na terenie całej Polski: Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, prawie cztery tysiące jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, zakładowe straże pożarne, kilkanaście wysokospecjalistycznych szpitali oraz jednostki wyspecjalizowane w różnych dziedzinach ratownictwa (m.in. TOPR, GOPR, WOPR, itp.)

Do systemu może zostać włączona jednostka, która spełnia szereg wymagań, w tym musi posiadać: co najmniej dwa samochody ratowniczo-gaśnicze, wyszkolonych ratowników zapewniających pełną obsadę wozów bojowych pozostających w stałej gotowości do podejmowania działań ratowniczych oraz skuteczny system łączności, alarmowania i powiadamiania.

Z dniem 1 stycznia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dołączyło w sumie 70 jednostek OSP z całej Polski. Z terenu województwa podkarpackiego do KSRG, poza OSP Hermanowa, zostały włączone jednostki OSP Budy Głogowskie (powiat rzeszowski, gmina Głogów Małopolski) oraz OSP Róża (powiat dębicki, gmina Czarna).

Włączenie naszej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest dla nas wszystkich szczególnym wyróżnieniem i podstawą do mobilizacji i motywacji, aby jak najlepiej sprostać nowym zadaniom i wymaganiom stawianym wszystkim jednostkom straży pożarnych będących członkami KSRG.

Dołącz do nas
Google+