OSP Hermanowa

Gminne uroczystości Trzeciomajowe w Tyczynie

Tradycyjnie jak każdego roku przedstawiciele naszej OSP wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w gminnych obchodach kolejnej rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w Tyczynie.

Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki pocztów sztandarowych, Strzelców oraz Orląt przed budynkiem Urzędu Gminy w Tyczynie. Następnie przy akompaniamencie Orkiestry Dętej WSK przemaszerowano do miejscowego kościoła na Mszę św., której przewodniczył proboszcz ks. Marian Czenczek, zaś kazanie wygłosił ks. Tomasz Mytych.

Po zakończeniu Mszy św. wszyscy udali się przed pomnik Czynu Patriotycznego, gdzie przedstawiciele władzy samorządowej i innych organizacji złożyli kwiaty. Po złożeniu kwiatów przemaszerowano jeszcze przed budynek Urzędu Gminy. Tam przed tablicą upamiętniającą uchwalenie Konstytucji 3-go Maja również złożono kwiaty.

Na zakończenie obchodów rocznicowych w Domu Kultury uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Borku Starym przedstawili okolicznościowy program artystyczny.

Dołącz do nas
Google+