Ochotnicza Straż Pożarna w Słocinie, powstała ok. 1900 r. Od 1885 r. działało w Słocinie Kółko Rolnicze, któremu przewodniczył ks. Roman Malinowski. Jednym z celów działania KR stało się przeprowadzenie szkoleń przeciwpożarowych wśród mieszkańców. Z inicjatywy Zarządu KR i wójta zorganizowano w 1900 r. zebranie w domu gromadzkim i postanowiono zawiązać Straż Pożarną. Od 1906 r. Straż posiadała własną drewnianą remizę, a od 1910 r. wyposażona została w sikawkę ręczną 2-kołową, sikawkę ręczną 4-kołową, beczkowóz, prądownice klapowe firmy Hogendorff i sprzęt pomocniczy. Pierwszym prezesem został Andrzej Gliwa wiele wsparcia udzielili Straży państwo Bruniccy, dziedzice dóbr Słociny oraz hr. Aleksander Wodzicki. Strażacy podjęli się fundacji Sztandaru, który już w 1913 r. został poświęcony.

W kolejnych latach strażacy wspólnie z nauczycielką Heleną Szajer zorganizowali zespół ludowy przygotowujący imprezy patriotyczne oraz pomagali w budowie szkoły i dróg dojazdowych. Nawiązano także kontakt z Unią Strażacką we Lwowie, od której w 1928 r. pozyskano prądownice, węże i hełmy. Już wówczas drużyna ze Słociny w zawodach województwa lwowskiego w 1927 r. na terenie Przybyszówki zajęła I miejsce. Działalność stowarzyszeniowa na czas wojny została ograniczona.

Od 1946 r. nastąpiło wznowienie działalności Straży i pozyskano z powiatowego zarządu Straży w Rzeszowie motopompę fmny Flader. Kolejnym nabytkiem w 1948 r. był wóz konny strażacki na ogumionych kołach, którego przednia część służyła do przewozu osób, a na tylnej transportowano sprzęt.

Strażacy brali udział w wielu wiejskich przedsięwzięciach, takich jak: elektryfikacja (1946- 1949), modernizacja drogi (1964), uruchomienie linii MPK nr 6, budowa szkoły podstawowej (1970). W 1970 r. Straż otrzymała samochód gaśniczy marki "Lublin", którego kierowcą został Bolesław Domański. W tym samym roku w dniu 20 lipca, na jubileusz 70-lecia, jednostka otrzymała nowy Sztandar, poświęcony rok później przez ks. Andrzeja Pasterczyka, a ojcem chrzestnym sztandaru był Roman Gaweł. Staraniem prezesa Edwarda Filipa Straż przejęła w 1982 r. budynek starej szkoły i zaadoptowała go na potrzeby strażnicy.

W styczniu 1983 r. Straż otrzymała samochód pożarniczy marki "Żuk" GLM, nad którym pieczę objął Jacek Kuśnierz. 3maja 1993 r. jubileusz 90-lecia, połączony z fundacją kolejnego Sztandaru, którego ojcem chrzestnym był ponownie Roman Gaweł, a Sztandar poświęcił ks. biskup Edward Białogłowski. Prezentowany był także hymn OSP Słocina, rozpoczynający się od słów: "Witaj, witaj nam Florianie wśród strażackiej braci."

Dołącz do nas
Google+