OSP Dylągówka

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego 2023

Zakup sprzętu w ramach zadania: "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Dylągówka celem zwiększenia potencjału technicznego" Zrealizowane dzięki środkom z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

🚒 OSP Dylągówka ma nowy sprzęt ratowniczy! Dzięki ogromnemu wsparciu od Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, udało się zrealizować nasze najnowsze zadanie.

🔧 Zrealizowane w ramach zadania: "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Dylągówka celem zwiększenia potencjału technicznego" 💪

🚨 Dzięki tym funduszom udało nam się zakupić nowoczesny sprzęt, który pomoże naszym strażakom jeszcze skuteczniej chronić życie i mienie mieszkańców. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Ministerstwu Klimatu i Środowiska, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za ich wsparcie!

🌐 Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat tych instytucji oraz ich działań, odwiedźcie ich strony internetowe:
👉 Ministerstwo Klimatu i Środowiska:
https://www.gov.pl/web/klimat
👉 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: https://www.gov.pl/web/nfosigw
👉 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie: https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/
Dziękujemy za Wasze wsparcie i razem z Wami będziemy nadal służyć naszej społeczności! Razem tworzymy bezpieczne miejsce do życia. 💙👨‍🚒👩‍🚒

#OSP #Bezpieczeństwo #Dylągówka #Wsparcie #Ratownictwo #DziałaniaOSP #Wspólnota

Dołącz do nas
Google+