OSP Dylągówka

Przetarg nieograniczony pn. Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Dylągówka.

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Dylągówka.

UWAGA
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce i termin składania ofert:
Do dnia: 05.08.2020r., do godziny: 10:50
W sekretariacie Urzędu Gminy w Hyżnem , 36-024 Hyżne 103

2. Termin otwarcia ofert: 05.08.2020r., godzina 11:00
Budynek Urzędu Gminy w Hyżnem , 36-024 Hyżne – Sala narad IV piętro

3. Dotrzymanie w/w terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową.
4. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w 2-ch nieprzeźroczystych, zamkniętych kopertach (opakowaniach), koperta (opakowanie) zewnętrzne winno być adresowane na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz posiadać oznaczenie jak na załączonej grafice i w SIWZ 

 

Wszelkie materiały dotyczące Przetarg nieograniczony pn. Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Dylągówka w  zakładce PLIKI DO POBRANIA

 

UWAGA!!!

Zamawiający podaje dodatkowy adres, pod którym będą się znajdować pliki/ dokumenty związane z tym przetargiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1SpAKq2JidaO-_1i97zjcV4CQznhoiZtA?usp=sharing

Zamawiający dodatkowo informuje, że powyższy link przekierowywuje do lokalizacji sieciowej, nad którą Zamawiający sprawuje kontrolę.

Dołącz do nas
Google+