OSP Wola Rafałowska

Przekaż 1% dla OSP w Woli Rafałowskiej

KRS: 0000116212 Szczegóły : OSP Wola Rafałowska / Rzeszów

Ochotnicza Straż Pożarna w swojej działalności kierowała się szczytnymi ideałami służenia społeczeńswtu i niesienia pomocy poszkodowanym, współtworzymy nowoczesne oblicze polskiego pożarnictwa i podejmujemy nowe zadania ratownicze. Społeczeństwo docenia udział strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnych w gaszeniu pożarów, usuwaniu skuptków powodzi i innych klęsk żywiołowych oraz udzielaniu pomocy ofiarom wypadków drogowych. Nie jest przypadkiem, że w badaniach opinii społecznej strażacka działalność zyskuje największe uznanie. Strażacy ochotnicy to ludzie wykonujący różne zawody, którzy strażacką służbę pełnią społecznie. Są lepiej przygotowani aniżeli ogół obywateli do niesienia pomocy poszkodowanym, dzięki czemu mogą jej udzielać zanim na miejscu zdarzenia pojawią się profesjinalni ratownicy. To ważne, ponieważ o pomyślnych efektach działań decyduje czas, w jakim zostały rozpoczęte. Aby nieść pomoc strażacy ochotnicy muszą posiadać sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów i prowadzenia działań ratowniczych oraz odzież i wyposażenie chroniące ich podczas akcji.  Od 01 stycznia 2014r. każdy uzyskujący przychody w roku 2013r. może wesprzeć organizację pożytku publicznego przekazując na jej rzecz 1% podatku obliczonego zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Apelujemy do wszystkich strażaków, działaczy, przedsiębiorców, sympatyków OSP, do członków ich rodzin i znajomych o udzielenie tej formy wsparcia OSP w Woli Rafałowskiej przekazując 1% Waszego podatku. Uzyskane środki finansowe będą przeznaczone na zakup sprzętu pożarniczego oraz na działalność zapeniającą poprawę ochrony przeciwpożarowej

Dołącz do nas
Google+