Historia i ogólny opis jednostki OSP Wielopole Skrzyńskie

OSP Wielopole Skrzyńskie to jedna z dwóch jednostek włączonych do KSRG. Za początek jej funkcjonowania uznaje się datę 1897 r. chociaż zamysły jej powstania pojawiły się dużo wcześniej. Z przekazów historycznych wynika że pierwszym Prezesem jednostki był Afons Kolasińskie . Przez cały okres swojej dzialalności jednostkę cechowała wysoka aktywność i kultywowanie tradycji. Zaangarzowanie w działania ratowniczo gaśnicze spowodowało włączenie jednostki w 1997r. do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W obecnym czasie na czele jednostki stoi Prezes dh Bogdan Siuśko  natomiast funkcje Naczelnika pełni dh Piotr Siuśko . Jednostka zrzesza w swych szeregach 62 członków. Na wyposażeniu posiada trzy samochody w tym dwa ratowniczo-gaśnicze , GBARt 2,5/25 MAN z 2010r. oraz GBAM 2/16/8 Steyr z 1977r. oraz samochód operacyjno-rozpoznawczy Daewo Nubira. Sprzęt będący na wyposażeniu tej jednostki to między innymi: dwie pompy szlamowe , dwie pompy pływające, pilarka do drewna, pilarka do kamienia-metalu, dwa agregaty prądotwórcze ze sprzętem oświetleniowym , agregat oddymiający oraz cztery aparaty ochrony dróg oddechowych. Jednostka na przełomie lat uczestniczyła w wielu poważnych i trudnych akcjach ratowniczo-gaśniczych na szczególną uwagę zasługuje udział w akcji gaszenia kina objazdowego w 1955r w ktorym zginęło 58 osób oraz pożaru budynku  hali produkcyjnej elementów drewnianych krzeseł i foteli w firmie DREWSYSTEM w 2004r a także udział w akcjach przeciwpowodziowych na terenie własnej gminy oraz gminy Ropczyce 2009 i 2010 a także na terenie powiatu tarnobrzeskiego w 2010 roku. Strażacy z OSP Wielopole Skrz. corocznie uczestniczą w ćwiczeniach oraz  w zawodach sportowo pożarniczych drużyn OSP oraz innych turniejach, a do najważniejszych osiągnięć sportowych można zaliczyć :

- III miejsce w III Powiatowych zawodach zawodach  sportowo pożarniczych drużyn OSP w Ropczycach w 2004 roku.

Dołącz do nas
Google+