Jednostka OSP KSRG BRZEZINY

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego gminy Wielopole Skrzyńskie

Jednostka OSP Brzeziny powstała na przełomie lat 1896-1897, ale zmianki o powstawaniu pierwszej drużyny ogniowej pochodzą z pierwszej połowy XIX wieku. W skład pierwszej drużyny wchodziły takie nazwiska jak: Bujak, Chmura, Jandreasik, Jezior, Logos, Gąsior, Śvięch, Tabas. Obecnie na czele jednostki stoi Prezes dh Stanisław Wojnarowski natomiast funkcję Naczelnika sprawuje dh Bogdan Świętoń. Obecną siedzibą jednostki jest budynek oddany do użytkowania w 1994 roku. Jednostka w 1994 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jednostka zrzesza w swych szeregach 64 członków. Przy jednostce funkcjonuje Strażacka Orkiestra Dęta Na wyposażeniu posiada cztery samochody w tym trzy ratowniczo-gaśnicze GBA 3,5/16 Star z 1992r. oraz GLBM Rt 1/1 Ford Transit z 2012 roku, GLM Fiat Ducato z 1996 roku oraz samochód operacyjno rozpoznawczy Alfa Romeo z 1999r. Sprzęt będący na wyposażeniu tej jednostki to między innymi, trzy pompy szlamowe, dwie pompy pływające, pompa do czystej wody Tohatsu, pilarki do drewna i piła do betonu, agregat prądotwórczy ze sprzętem oświetleniowym oraz cztery aparaty ochrony dróg oddechowych, ratowniczy zestaw hydrauliczny (LUKAS). Jednostka na przełomie lat uczestniczyła w wielu poważnych i trudnych akcjach ratowniczo-gaśniczych na szczególną uwagę zasługuje udział w akcji gaszenia pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej 1992r., pożaru budynku hali produkcyjnej drewnianych elementów krzeseł i foteli w firmie DREWSYSTEM w 2004r a także udział w akcjach przeciwpowodziowych na terenia własnej wsi i gminy oraz gminy Ropczyce w 2009 i 2010 roku, a także na terenie powiatu Tarnobrzeskiego i Mielieckiego w 2010 roku.
Strażacy z OSP Brzeziny corocznie uczestniczą ćwiczeniach oraz w zawodach sportowo pożarniczych drużyn OSP oraz innych turniejach, a do najważniejszych osiągnięć sportowych można zaliczyć
I miejsce w VI Rejonowych zawodach sportowo pożarniczych jednostek OSP rejonu operacyjnego Strzyżów - Strzyżów - 1995 roku.

Dołącz do nas
Google+