OSP włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego gminy Sędziszów Małopolski

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego gminy Sędziszów Małopolski


Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziszowie Młp. to najdłużej działająca na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego jednostka OSP, założona w 1874 roku. Pierwszym Prezesem jednostki został Ernest Walcher, a naczelnikiem Władysław Dygulski. Przez cały okres swojej działalności był jednostką prężną i aktywną, przez co w 1995 roku została włączona do KSRG. Obecną siedzibę zajmuje od 1964 roku. Budynek ten przeszedł gruntowną modernizację 2007r. Obecnie na czele jednostki stoi Prezes dh Eugeniusz Alberski natomiast funkcję Naczelnika sprawuje dh Kamil Błachowicz. Jednostka zrzesza w swych szeregach 38 członków. Na wyposażeniu posiada dwa samochody ratowniczo gaśnicze, GBA 2,5/16 Star z 1983r. oraz GLBM 0,5/0,35 z 2010r. Sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu tej jednostki to między innymi, trzy pompy szlamowe, dwie pompy pływające, pilarki do drewna, agregat prądotwórczy ze sprzętem oświetleniowym oraz dwa aparaty ochrony dróg oddechowych. Jednostka na przełomie lat uczestniczyła w wielu poważnych i trudnych akcjach ratowniczo-gaśniczych na szczególną uwagę zasługuje udział w akcji gaszenia pożaru poprzedzonego wybuchem w Rzeszowskiej Fabryce Mebli w Sędziszowie Młp. w 1998r, akcja przeciwpowodziowa na terenie gminy i miasta Sędziszów Młp. w 2010 roku oraz udział w akcji przeciwpowodziowej na terenie powiatu Tarnobrzeskiego.
Strażacy z Sędziszowa Młp. corocznie uczestniczą w gminnych oraz powiatowych ćwiczeniach jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

3.jpg2.jpg1.jpg

Dołącz do nas
Google+