Kiedyś i dziś OSP w Niżatycach

 

„OSP powstała w 1931 roku. Została założona przez Jana Sołtysiaka, Wojciecha Cwykla i Jana Wołoszyna. Pierwszym naczelnikiem straży był (od chwili jej powstania do 1965 r.) Jan Sołtysiak, który od tej pory pełni funkcję prezesa zarządu OSP. W skład pierwszego zespołu strażackiego wchodzili: Tadeusz Drzała, Józef Glasz, Michał Ilasz, Jan Kat, Stanisław Konieczny, Walenty Pieczka, Józef Sołtysiak, Michał Thomas, Jan Uzarski, Mieczysław Wołoszyn, Franciszek Żyła. Straż zakupiła przenośną czterokołową sikawkę, która służy wsi do chwili obecnej. Sprzęt strażacki przechowywano w niedużej remizie drewnianej (5x3 m), która przetrwała do 1958 r. W 1931 r. straż brała udział w gaszeniu pożaru w Przeworsku, czym niewątpliwie przyczyniła się do likwidacji strasznej klęski wywołanej nieostrożnością Żydów podczas szabasowego święta. W czasie okupacji straż pożarna Niżatyce, podobnie jak i inne jednostki tego typu, pełniła całodobową wartę przy remizie strażackiej. Umundurowanie ze specjalnymi opaskami na rękawach (będącymi znakami dla niemieckich władz policyjnych) zezwalało na poruszanie się także w godzinach nocnych, a więc w czasie godziny policyjnej. W okresie tym straż zabezpieczała ważne obiekty, pracujące dla celów wojennych okupanta; były to – mleczarnia i młyn. Podczas karnej pacyfikacji miasta Kańczugi i jej najbliższej okolicy strażacy zostali aresztowani, ale żadnego z nich nie wywieziono na przymusowe roboty lub do obozu koncentracyjnego znajdującego się w Pustkowiu koło Dębicy. Po wyzwoleniu OSP zreorganizowano. W 1958 r. wybudowano w czynie społecznym murowaną remizę na sprzęt i wyposażenie strażackie. Ze względu na bliskość Kańczugi, w której OSP jest wyposażona w bojowy samochód przeciwpożarowy, straż w Niżatycach nie stara się o nowoczesne wyposażenie przeciwpożarowe. Posiadany sprzęt wystarcza na akcję w pierwszej fazie zagrożenia i wydaje się, że OSP w Niżatycach jest zadowolona z wyposażenia używanego do gaszenia pożaru w zarodku. ”


Leon Trybalski
Zarys historii Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu przeworskiego
1986

 


Po kilkunastu latach przestoju w pracy, OSP w Niżatycach została reaktywowana z inicjatywy młodzieży niżatyckiej i kilku członków OSP. 15 września 2013 roku zostało zorganizowanie zebranie założycielskie Nowej OSP w Niżatycach, ponieważ po kilku wcześniejszych spotkaniach starej OSP nie było możliwości rozwiązania Zarządu. Tym sposobem, powstała Nowa OSP w Niżatycach na czele z Zarządem w osobach:
Prezes: dh Marian Dusza
Naczelnik: dh Wiktor Henclik
Sekretarz: dh Magdalena Dusza
Członkowie: dh Rafał Mikuła oraz dh Damian Orzechowski

13 grudnia 2013 roku Nowa OSP w Niżatycach została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr: 0000 490 624.
W 2014 roku zostało zorganizowane spotkanie pojednawcze mające na celu połączenie obydwu OSP działających w Niżatycach. Mediacje zakończyły się sukcesem i porozumieniem obydwu straży. Nowa OSP zmieniła swoją nazwę na OSP w Niżatycach i przyjęła w swoje szeregi członków starej OSP. Został wybrany także nowy Zarząd OSP w Niżatycach, w składzie:
Prezes Zarządu dh MARIAN DUSZA
Wiceprezes dh RYSZARDA RYMARZ
Naczelnik dh WIKTOR HENCLIK.
Skarbnik dh JÓZEF SOWA.
Sekretarz dh MAGDALENA DUSZA (późn. SAWCZUK).

W tym samym roku OSP w Niżatycach wzięła udział w zawodach sportowo - pożarniczych gminy Kańczuga. Męska Drużyna Pożarnicza zajęła 10 miejsce, natomiast Żeńska Drużyna Pożarnicza, która po raz pierwszy w historii startowała zajęła 3 miejsce.
2014 rok był czasem wielkich zmian, została odmalowana remiza strażacka, wykonane regały do remizy, a także częściowo uzupełniony sprzęt w węże i prądownice oraz umundurowanie bojowe obydwu drużyn pożarniczych i wyjściowe dla kilku członków OSP.

Rok 2015 rozpoczął się bardzo aktywnie Walnym Zebraniem Członków, na które przybyli niemalże wszyscy członkowie OSP, nowi członkowie oraz Prezes Zarządu Gminnego OSP dh Jacek Sołek.
W maju zostały rozpoczęte przygotowania do gminnych zawodów sportowo - pożarniczych w Kańczudze. Młodzież niżatycka się tak zaangażowała, że zostały stworzone 3 drużyny strażackie, które 21 czerwca zajęły miejsca odpowiednio:
Męska Drużyna Pożarnicza - 5 miejsce,
Żeńska Drużyna Pożarnicza - 1 miejsce i jednocześnie awans na zawody powiatowe,
Młodzieżowa Męska Drużyna Pożarnicza - 3 miejsce.
Żeńska Drużyna Pożarnicza 28 czerwca zajęła 4 miejsce na Powiatowych Zawodach sportowo - pożarniczych w Zarzeczu.
Za wygraną nagrodę pieniężną został zakupiony basen do ćwiczeń strażackich. Jednocześnie uzupełniono też sprzęt strażacki o klucze do ssawnej oraz smok.
Pod koniec roku zostały stworzone i wydrukowane kalendarze strażackie OSP w Niżatycach.

Rok 2016 był rokiem wyborczym. 20 lutego 2016 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Członków OSP w Niżatycach zostały wybrane ponownie władze OSP w takim samym składzie jak były. Na zebraniu byli także obecni goście: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP dh Jacek Sołek, Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze mgr Teresa Argasińska, Członek Zarządu Powiatu Krystyna Sowa.
Pod koniec roku dla jednostki zostały zakupione hełmy strażackie.
Tak jak w poprzednim roku zostały stworzone kalendarze strażackie, które rozprowadziła młodzież OSP.

2017 rok to kolejny rok dobrej aktywności jednostki OSP w Niżatycach. Rozpoczyna się Walnym Zebraniem Członków 25 marca 2017 roku. Niewiele później rozpoczynają się treningi na zawody sportowo – pożarnicze. Dzięki zaangażowaniu Prezesa OSP dh Mariana Duszy powstała nowa równoważnia oraz zostało przygotowane boisko do ćwiczeń sztafety przez młodzież. Podczas trwania treningów OSP w Niżatycach otrzymała od OSP Łopuszka Wielka motopompę PO5 do ćwiczeń. Zawody sportowo – pożarnicze 4 czerwca w Kańczudze zakończyły się następującymi wynikami:
Męska Drużyna Pożarnicza - 7 miejsce,
Żeńska Drużyna Pożarnicza - 2 miejsce i nagroda pieniężna.
Za nagrodę zostały zakupione pasy strażackie oraz nowa prądownica.
Pod koniec 2017 roku dzięki staraniom Prezesa OSP dh Mariana Duszy oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP dh Jacka Sołka OSP w Niżatycach otrzymała nowy wóz strażacki.

 

 

Dołącz do nas
Google+