Historia

DSC09712.JPG          Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelowie jest jedną z najstarszych Jednostek OSP na terenie rejonu mieleckiego , a niezbitym dokumentem jest stwierdzenie zawarte w książce ''Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych11 autora Józefa Ryszarda Szuflika na stronie 91 tej książki , który pisze , że w 1899 roku we wsi Chorzelów działało 28 strażaków i wymienia że w powiecie Mielec w tym czasie działały jednostki : Borowa (36) Cyranka (30) , Czermin (42) , Hohenbach (41) Kolonia Czermin , Josetsdorf (22)-Józefów, Jaślany (50),Padew Kolonia (22),Padew Narodowa (34), Pławo (25), Rzędzianowice (20), Złotnik (29),Tuszów Narodowy (34) , Wola Mielecka (28), Wola Pławska (32)

Były to Straże Pożarne organizowane w Gminach Wiejskich i oprócz nich na terenie Powiatu Mielec istniały straże zorganizowane w miastach i miasteczkach jak : Mielec(65) 9Przecław (20) , Radomyśl (25) oraz Rzochów (30) .

Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelowie datuje się na 1890 rok, kiedy to z inicjatywy dwóch Radnych Gminy , na posiedzeniu Rady postanowiono założyć straż pożarną w Chorzelowie.

Tymi inicjatorami byli Kierownik Szkoły w Chorzelowie Pan Małecki Edward oraz Czerwiński Jan . Oni to właśnie zajęli się werbunkiem członków do straży i kiedy po miesiącu czasu , do straży zapisało się ponad 25 młodych , zwołano pierwsze zebranie straży, na którym to Prezesem obrano Pana Małeckiego Edwarda - Kierownika Szkoły , a Naczelnikiem Pana Czerwińskiego Jana . Swą działalność młoda Jednostka rozpoczęła od szkolenia oraz zbierania datków na rozwój straży i organizowania zabaw wiejskich.

Już w roku 1901 własnym sumptem z organizowanych imprez i zbiórek , zakupiono pierwszą sikawkę ręczną , to jest pompę dwutłokową ręczną na podwoziu drewnianym, węże do pompy oraz wiadra i parę bosaków do ognia. W historii straży trzeba odnotować rok 1902 kiedy to na działce gminnej wystawiono drewnianą szopę na sprzęt tj. pierwszą remizę , gdzie umieszczono sikawkę i sprzęt towarzyszący .Straż rozrastała się liczebnie , a jej członkowie szkolili się ze sprzętem , jak też brali udział przy gaszeniu pożarów we własnej wiosce, czy też sąsiednich wioskach i mieście Mielcu. Prowadzili też działalność kulturalną i sportową. Rok 1911 to rok w którym to ze zebranych datków od społeczeństwa i własnych zasobów , zakupiono pierwszy sztandar, który zostaje uroczyście wręczony i poświęcony na specjalnej uroczystości z udziałem straży z sąsiednich miejscowości i mieszkańców wioski. Okres I wojny światowej - rok 1915 to i zmiany Zarządu w straży , wielu strażaków idzie walczyć, a straż pod wodzą nowego Naczelnika Druha Kamińskiego Władysława lokalizuje powstałe pożary. Naczelnik ten kierował jednostką aż do 1933 roku, Rok 1934 to okres dalszego rozwoju jednostki , gdzie zostaje wybrany nowy Zarząd straży. Prezesem zostaje druh Gajda Kazimierz , a Naczelnikiem Ochalik Józef . Ten nowy Zarząd podejmuje uchwałę o sprzedaniu starej drewnianej remizy , a wybudowaniu murowanej na placu gromadzkim z funduszy uzyskanych przez straż , zbiórek i zabaw . Gromadzony jest materiał , żwir przywieziony z Wisłoki , pustaki wykonane we własnym zakresie , pozyskiwany inny materiał drogą zakupu , aby w 1936 roku wybudować nowy własny budynek murowany , który w jednej części pomieścił sprzęt strażacki , a druga część została wydzierżawiona Panu Czternastkowi na Bar. Nadchodzi okres II Wojny Światowej i znów wielu strażaków idzie walczyć , wielu działa w konspiracji, wielu dalej utrzymuje działalność straży . Okres powojenny to dalszy rozwój jednostki, która przy pomocy państwa w 1948 roku , z własnych funduszy zakupuje pierwszą motopompę angielską(Skamel). Po śmierci Naczelnika Straży w 1957 roku jednostka na walnym zebraniu wybiera nowy Zarząd, gdzie Prezesem zostaje Druh Gajda Kazimierz a Naczelnikiem Flis Władysław.

DSC09715.JPGW okresie swej działalności jednostka sposobi się do wykonania nowego sztandaru , który uroczyście zostaje wręczony , poświęcony na mszy świętej i miejsce swoje znajduje w Kościele Parafialnym .

W 1963 roku na walnym zebraniu- członkowie OSP postanawiają wybrać nowy Zarząd z Prezesem Druhem Flisem Władysławem i Naczelnikiem Kiełbiem Antonim , a dotychczasowego Prezesa druha Gajdę Kazimierza honorują Prezesem Honorowym jednostki OSP w Chorzelowie.

W 1968 roku Zarząd czyni starania o pozyskanie samochodu bojowego, które to starania zostają uwieńczone sukcesem , gdyż jednostka OSP otrzymuje z zakładu WSK Mielec , od Zawodowej Zakładowej Straży Pożarnej samochód bojowy GM , który służy jednostce do zadań operacyjnych i szkoleniowych .

W 1970 roku następuje zmiana Narządu i Prezesem zostaje Druh Sasor Feliks , a Naczelnikiem Druh Występek Władysław.

Lata siedemdziesiąte to okres gdzie sąsiednie jednostki rozpoczynają budowy Domów Strażaka : Ławnica , Chrząstów , Tuszów Narodowy i inne . W pamiętnym roku 1975 na zebraniu strażackim powstaje inicjatywa budowy nowego Domu Strażaka , gdzie również zostaje wybrany 15-to osobowy Komitet Budowy tegoż domu, na czele tego Komitetu stanął Druh Kiełb Antoni. Jednostka intensywnie załatwia sprawy związane z budową , jak wszelkie formalności związane z dokumentacją i zezwoleniem na budowę oraz zapewnieniem dotacji, aby w 1978 roku rozpocząć budowę już pod nową Prezesurą Graniczki Tadeusza i Naczelnika Występka Władysława . Jednostka w tym czasie bierze udział w zawodach gminnych, ćwiczeniach i manewrach .DSC09696.JPG

Budowa Strażnicy , inne wykonywanie zadań prewencyjnych, współpraca z Urzędem Gminy, Zarządem Gminnym Straży Pożarnych , powodują , że walne zebranie wybiera nowy Zarząd w 1982 roku, gdzie Prezesem zostaje Druh Janik Kazimierz , a Naczelnikiem Surowiec Dominik . Kontynuowane są prace przy budowie Domu Strażaka, którego budowa zostaje zakończona w 1988 roku , gdzie miejsce w nowych garażach znalazł nowy wóz bojowy STAR 26 GBAM ze zbiornikiem na wodę, przekazany w 1987 roku przez Zawodową Zakładową Straż Pożarną WSKePZL Mielec •

Trwają prace przy wyposażeniu tegoż Domu Strażaka , następuje jego malowanie , usprzętowienie pomieszczeń socjalnych , operacyjnych , zakup 25 stołów i 80 krzeseł , firanek i innego drobnego sprzętu.

Na Dzień Strażaka w maju 1991 roku następuje uroczyste oddanie i poświęcenie Domu Strażaka z udziałem władz administracyjnych, pożarniczych , sąsiednich jednostek ze sztandarami i społeczeństwa wioski .Jednostka OSP, jej Zarząd zaczyna przygotowania do uroczystości - Jubileuszu 100-lecia OSP i tak w 1991 roku plac strażacki zostaje ogrodzony , teren zniwelowany i obsadzony świerkami.

W 1992 roku na Dzień Strażaka wykonano nowy Krzyż i umieszczono go w rogu działki , który uroczyście został poświęcony przez Księdza Proboszcza Kazimierza Kaczora.

W 1993 roku doprowadzono gaz do Domu Strażaka i wykonano podjazd do garażu .

Dołącz do nas
Google+